• June 6th, 2020

Balimi basinya siteshini sa likomu mwa Katima


Mashazi Mahoto

WINDOKO – Siteshini mokukwalelwa likomu sa Katima Mulilo, sesifumaneha libima zelishumi wiko wa tolopo ya Katima Mulilo mwamukwakwa wa C49, sisweli kusinyiwa kibalimi kuzwa kwamakalo aunumwaha. Kalulo yalukwakwa yesinyizwe kikuzwa kwamunzi wa Kalumba kuya kwa Masokotwane, libima zebato eza zemashumi amalalu. Yomuhulu yabona zamipendo yalikomu mwasikiliti Dr Beatrice Shikongo, naize ofesi yamipendo iziba taba yeo mi nebaibihile kwamapokola mwakweli ya Liatamani mi mulatu wakusinyasinya lukwakwa nokwaluzwi. “Kubonahala kuli libaka lakupuma lukwakwa kikuli balimi bakone kufuliseza likomu zabona mwahali, niha mwalikalulo zeñwi likota zalukwakwa niwaya zatondahala,” Shikongo nabulelezi New Era. 

Napalezwi kutalusa kuli sinyehelo hala masheleñi kibukai. Sikiliti sa Zambezi sina ni liteshini mokukwalelwa likomu zepeli, ili Kopano ni Katima Mulilo. “Lukwakwa lwa Kopano lumwa mayemo sakata niha mulilo walubya ucisize limela mwahali.” Nakupile balimi ni sicaba cwalo kuli basike basinyasinya liteshini mokukwalelwa likomu kakuli bafumananga sesiñwi fateñi. Mubakweli kuyomuhulu wa sipokola mwasikiliti sa Zambezi Evans Simasiku, nanitifalize kuli baana bababeli Mandoyile Mandoyile walilimo ze 37, ni Bernard Mukushi walilimo ze 35 nebakile batamiwa. Babanyazwa nebakile babonahala mwakhuta yamuatuli yomunyinyani mwa Katima Mulilo mi muzeko wabona noisizwe la 17 Sikulu 2020, kulumelela lipatisiso kuli lizwelepili. Simasiku nafile mamela kwasicaba kuli baambuke kusinyasinya miyaho yeluilwe kimuuso, mi mapokola bakabona kuli baba eza cwalo batamiwa nikuzekiswa.


Staff Reporter
2019-09-16 08:46:30 | 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...