New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Baoki babalalu balifiswa N$2 000 hala kunwa bucwala

Baoki babalalu balifiswa N$2 000 hala kunwa bucwala

2020-05-18  Albertina Nakale

Baoki babalalu balifiswa N$2 000 hala kunwa bucwala

KATIMA MULILO – Baoki babalalu bane bakile batamiwa mwalihola zakusasa Lasunda, viki yefelile kakukulubelwa kuli neba lobile mulao wabutuku bwa Korona, kaku nwa bucwala bali kwa sipatela sesituna sa Katima Mulilo, nebalifisizwe N$2 000 muñwi ni muñwi. Mapokola nebaize baoki babalalu, musali alimuñwi ni baana bababeli nebasweli kuikola kwa mandu abaoki mapokola habayo baswala. Babalalu ki Mufalo Mwilima walilimo ze 28, John Netha walilimo ze 32 ni Ruth Mundia walilimo ze 28. 

Muongaongi wa litaba za bubangoki mwa sikiliti sa Zambezi, ili mubakweli kuyomuhulu wa sipokola Evans Simasiku, naize babalalu nebalukuluzwi Lamubulo kasamulaho akulifa koto ya N$2 000. Simasiku naize mapokola nebailo fumana bucwala bone buizo lekiwa mwa naha Zambia isi kamulao, hane ba alabezi kwa pizo yakuya kwa sipatela. 

Naize neba tamilwe nikufiwa koto kabaka la kuloba mulao wabu 20 wa silimo sa 1998 kuamana nikukenya libyana mwanaha isi kamulao. 
Nebafilwe koto hape kakuloba mulao wabu 14 wa butuku bwa Covid-19. Mwakezahalo yeñwi mwa sikiliti sa Zambezi, muoki wa musali yana tamilwe Lasunda kwa museco wa Liselo nalukuluzwi. Nazibahalizwe kuba Pumulo Nawa walilimo ze 32. Nawa niyena nabonahalile mwa khuta yamuatuli yomunyinyani mwa Katima Mulilo, mi nalifisizwe N$500 yakulibelela muzeko wahae kwande kabaka la kunata mupokola yanali famusebezi. 

Ulumelwa kuli nalibile kwa Sachinga ni batu babañwi babalalu, muyahi wanaha Angola ni bababeli banaha Zambia. “Mubeleki yabona zakwamuseto haba buza kone baya, muoki anyema nikukala kunata mupokola. 
Mi natamilwe kabaka la kunata mupokola yanali famusebezi,” natolokile. Bayahi banaha Zambia bababeli nebatamilwe kakusaba ni mapampili alukela, mapokola ba Zambezi nebabulezi. Simasiku naize neba nyazizwe kakuloba mulao wa Covid-19.


2020-05-18  Albertina Nakale

Tags: Zambezi
Share on social media