• September 28th, 2020

Bayahi ba Zambia basila isi kamulao nihakuna ni kakokwani


KATIMA MULILO – Mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu ubilaezwa kibayahi banaha Zambia babanze basilela mwanaha Namibia isi kamulao, kutobata lico ni libyana zeñwi nihakuna ni musha wakukwala naha kaufela, mwakubata kulwanisa kakokwani kabutuku bwa Korona kasilimo sa 2019 (Covid-19). Buñata bwa bayahi ba Sesheke ni Mwandi bataha kwa Katima Mulilo kuto leka lico ni lika zeñwi zabutokwa, kakuli hakuna lintolo sakata mwalibaka zepeli. Sampofu naize mapokola bakatazeha hala kutibela kusila isi kamulao kwabayahi banaha Zambia, kutaha mwanaha Namibia nihaike miseto yalinaha zepeli ikwalilwe bakeñisa Covid-19.

“Luna ni butata bwa batu babasila isi kamulao kuzwa mwanaha Zambia kutaha mwanaha Namibia kakusebelisa nuka kapa mutano. Bataha kuto leka lico ni libyana zeñwi mi bakwaezi balimotikala zenyinyani babaisa kwamuseto kuyosila isi kamulao. Baswanezi kutokolomoha taba yeo. Butuku boo bwa sabisa, mi bakwaezi baba kaswaliwa limotikala zabona lika kwalelwa,” Sampofu nabulelezi New Era. Nakupile bakwaezi balimotikala zalipisinisi kutokomoloha kulonga bayahi banaha Zambia, mi naize kaufela baba kaswaliwa baka beiwa mulatu wakuloba mulao wanako yaputako yanaha. Sampofu naize sikiliti si itukiselize kubona kuli mulao wanako yaputako wabulukwa, sihulu hakutaha kwakuzamaya kwa batu. Naize hala batu babapila mwalibaka zetibiswa kimezi amuunda mwa Kabbe ni Impalia, muuso ulukuluzi lonji ya Kapelwa Kabajani kuno baisa nikubatisa kwa Ngoma, ili kobato kwelela limbayambaya kutaha kwa Katima Mulilo.

Naize kabaka la makete lonji ilumelezwi feela kulonga batu bamashumi amalalu kufukuza kuambalakana kwa kakokwani ka Korona. Sampofu nabulezi hape kuli kuna nitumelelano ni sisole sanaha kutusa mwakulekisa lico kwabayahi ba Impalila ili kufukuza misipili ya kutaha kwatolopo. Kamita bayahi ba Impalila ni minzi yeli bukaufi balekanga lico mwa Kasane mwanaha Botswana. Kono museto hala linaha zepeli ukwalilwe kulatelela kuzuha kwa Covid-19. Naize batu babataha kwa Katima Mulilo kuto leka lico bana nikufiwa pampili yatumelelo. Nabulezi hape kuli lipatelanyana liteñi mwalilalanda kutusa babatokwa kalafo, kono naize babana ni mañolo akuli batahe kwasipatela sesituna baka lumelelwa. Naize sipatelanyana sa Choto ni Katima Mulilo lika belekiswa hala babana niku kungulelwa kwatuko. “Kuna ni muzuzu wababakula hahulu mwasipatela sesi tuna sa Katima Mulilo, kono hakuna hande lisebeliso,” nabulezi. 
Nabulezi hape kuli libaka zamaholelo alituwelo za basupali lisa sebeza, kono batu bana nikuikema hande, kono litekiso kwalibaka zeo liyemisizwe. 
– anakale@nepc.com.na

 


Albertina Nakale
2020-04-27 09:27:30 | 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...