New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bukamuso bwa siano

Bukamuso bwa siano

2020-10-19  Aletta Shikololo

Bukamuso bwa siano
Top of a Page

WINDOKO – Mabulatwi mwalitaba zasiano kiakuli, Beatrice Masilingi hana feela kuba inge Frank Fredricks, kono ubalwa kuba yomuñwi wabamati sakata mwanaha. Masilingi yana pepezwi mwasikiliti sa Zambezi ni kuhulela mwatolopo ya Rundu, kabubo kahae kakalile amano mata 400m mwamasekondi alika 50.99, kwa kwinano yalifasi la Afilika mwa Nairobi, mwanaha Kenya, ili nombolo yefahalimu kwabamati babali mwatasa lilimo ze 18 mwa Afilika. “Neni tabela hahuli lipapali, sihulu kumata, kukala hane nina ni lilmo zelobapeli, mi nikalile feela kumata mwalipapali zanaha hanikwanisa lilimo ze 15,” nekutolokile muituti yali mwasitopa sa bulishumi kwasikolo sa Agri College mwa Grootfotein.

Ñohola naezize hande hahulo hawina gauda mwasiano ya 400m ni 200m, mi kiponiso yakuli Masilingi walilimo ze 17 ubeezwi zetuna. Sina ndatahe buñoli William Shakespeare hane aize: “Babañwi bapepilwe kutula, babañwi bafumana kutula, mi babañwi bafilwe kutula mwabupilo.”  Masilingi naize, “Nibata kueza hande hahulu mwalikezo zaka ni kuyemela naha yaka. Nibata kunga siano kuba mukwa wakamita nikuba nto yenibata kueza mwabupilo.” Hana buzizwe milelo yahae amanao feza siko, naize ubata kubayacilaukileza mwalitaba zakumatabaza mibili yabatu, ni kuzwelapili kuitenga mwalipapali za siano mwalifasi.

Hanafa maikuto ahae hala lipapali mwanaha, Masilingi ulumela kuli naha Namibia ikana yaba kuli haisikafita famayemo aiswanela kubateñi, kono ubona bukamuso sakata mwalitaba zalipapali. Masilingi kiyena mumati yali fahalimu mwasiano ya 400m kuzwelela mwa Afilika mwalifasi loote. Una ni kuitenga mwasiano kuli ayo mata kwa siano yetuna yezibahala ka Olympics isaho, kasamulaho lipapali lishimbululwa kuzwiswa la 1 Ñulule 2020 kuiswa la 29 Mbuwana 2021. “Mulelo waluna omutuna kikubona kuli luya kwasiano, mi lubata kuli kwamafelo asilimo sakona kumata siano ya 400m mwalisekondi ze 51, mi mwalilimo zepeli mwalisekondi ze 40” nekubulezi muzamaisi wahae Henk Botha.


2020-10-19  Aletta Shikololo

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page