• November 29th, 2020

Liluko lifa mamela yalinanga kwabalimiONGWENDIVA – Liluko la Njimo, Mezi ni Mishitu lielelize balimi mwa Mutulo wanaha Namibia kuli baitukiseze kakuli kaswana kuba ni linanga bakeñisa pula yelikani silimo se. Yabona zamayemo alihalimu mwa liluko, Leonard Hango naize, naha Namibia ika amuhela pula yelikani kuisa licika mwa silimo sa 2019, bakeñisa kucinca kwamayemo alihalimu.  Licika kuisa fafasi kutoloka kuli babañwi bakafumana pula yeñata mi babañwi bakafumana yenyinyani. Kono pula mwa Mbowela walifasi haiswalehi hande, mi kutata kunuha kuli ikanela mwalibaka lifi,” nekubulezi Hango. Naize kubile ni kuoma mwahala likweli za Njimwana ni Sope, mi kusiezi feela likweli zepeli kuisa kuzetalu kuli litabula lifele. 

Kacwalo kusana nisepo yakuli libaka zeñwi lika amuhela pula yeñata. Kanako yacwale mwamutulo wanaha kisibaka feela sa Okongo mwasikiliti sa Ohangwena sesi bihilwe kuli si amuhezi pula yeñata.  Kono batu baluna baswanezi kutwaela kuli Namibia kinaha yalinanga, mi kililimo zelikani feela halu amuhela pula yende. Kacwalo balimi baluna baswanezi kuitukiseza linanga nako kaufela,” nabulezi. Naekelize kuli silimo se hakubonahali kuli kukaba ni muunda kakuli mbowela wa Angola kokuyo zwelelanga mezi amuunda kuomile ni kona.


Helvy Shaanika
2019-01-28 09:52:52 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...