New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mushobo ufumba kuzwa mwakamaiso ya Mafwe

Mushobo ufumba kuzwa mwakamaiso ya Mafwe

2020-11-23  Obrien Simasiku

Mushobo ufumba kuzwa mwakamaiso ya Mafwe

OMUTHIYA – Sicaba sa Matotela si fumba ku keuha kwa Kamaiso ya Sizo ya Mafwe, kamanzwi akuli bakungulezwi kwatuko kanako yetelele. Zeo neli patuluzwi ki muyemeli wa sicaba Michael Mukupi, yana ize kuna ni katengo kakanze kaongaonga taba ya kubupa Kamaiso ya Sizo ya Matotela. Mukupi naize kakuba mushobo oli mwatasi, habangiwi kuba babutokwa mi hañata bakungulelwa kwatuko ki kamaiso ya sizo. Nabulezi hape kuli habafumani kwa mapurojekiti ataha kwasicaba.

 “Sapili nibata kumizibisa kuli kuzwelela kubupwa kwa khuta ya Mafwe, sicaba sa Matotela hasifumani likute kuzwelela kwa khuta, mi batu be lukopanezi mulena ni bona balu sheununa – kuli luna ni buzwa, hape lushebile,” nabulezi. Kamaiso ya sizo izamaiswa ki mulena George Simasiku Mamili wa busupa. Mushobo wa Matotela ikaba wabulalu ku keuha kwa kamaiso ya Mafwe, kulatelela ku keuha kwa sicaba sa Mayeyi ni Mashi. “Ki pilaelo ye tuna kuluna Matotela kuli lube ni mulena waluna mwalibaka za batu ba Matotela.” Mukupi nazwezipili. “Kacwalo luikutwa kuli luna ni kuitusa nikuyemela litaba za Matotela.
 Lusa bilaezwa ki kulemwa kwalikota kwamunzi wa Liselo, ili zesweli kulekiswa kwabayahi banaha China lusa zibi, mi hape hakuna selufumana fateñi.” Mukupi hape naize mulena hasika potela kale silao sabona kuzwelela hakala kubusa, kacwalo baikutwa kukungulelwa kwatuko. Nduna yomuhulu kwa Khuta ya Mafwe naize khuta haina kualabela fataba, kakuli kueza cwalo kitwaniso ya milao yetalima zecwalo. “Naitumela kwa lipuzo zahao, kono halulati kukena mwalitaba zeo, halukoni kukena taba yetelele inge yeo, kuna nize swanela kulatelelwa,” nabulezi kabukuswani. Sicaba sesi lela kuzibahazwa kuba khuta ya sizo, sina ni kufa kupo ku likwambuyu wa zwelopili ya litolopo ni libaka zamatakanyani, ili yaka batisisa taba ni kufa katulo.


2020-11-23  Obrien Simasiku

Tags: Oshikoto
Share on social media