New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / NDP iamuhela limembala zenca kwa Sikubi

NDP iamuhela limembala zenca kwa Sikubi

2019-11-11  Aron Mushaukwa

NDP iamuhela limembala zenca kwa Sikubi

KATIMA MULILO – Muetapili wakopano ya NDP Martin Lukato, naize na amuhezi limembala zenca ze 84 viki yefelile. Lukato naize limembala ze 56 neba amuhezwi kwa Sikubi mwasilalanda sa Sibbinda mwasikiliti sa Zambezi, mi limembala ba 29 neba amuhezwi kwa Silumbi mwa Katima ya Matakanyani. Lukato naize hana kuyema mwaliketisa zakuketa mueteleli wanaha, kono uka yema hala liketisa zakuketa limembala ze 96 zandu yamilao, bao baketwa kakulatelela mukoloko ozwelela kwalikopano, mi basebeza limo zeketalizoho mwandu yamilao. 

“Nelu tambekile mukoloko wababanca ili babana nisusumo, baba kayemela kopano yaluna kwakatengo kakabona zaliketisa, ili baba kayemela kopano yaluna nibabotana kaufela mwandu yamilao, haiba inge lubotelwa,” nekubulezi Lukato. Nazwezi pili kukupa baketi kuli babotele kopano yahae, “ili kuli mulufe kolo yakumiyemela mwandu yamilao, ili kuli lukone kutahisa nikulumelelana ni milao ye ama lika ze ezahala mwahala sicaba saluna.” Lukato ubulela kuli haiba NDP inge iketiwa kuya kwandu yamilao ika kandeka hala zeñwi, kekezo yamasheleñi ababa saipumaneli, kutahisa misebezi, ni kubupwa kwakatengo kaliketisa kakaikemezi.


2019-11-11  Aron Mushaukwa

Tags: Zambezi
Share on social media