• February 24th, 2020

Ngambela ubata puluko ya sizoSANGWALI – Ngambela wa naha Saara Kuugongelwa-Amadhila ukupile baeteleli basizo mwanaha, kusebeza katata kubona kuli milao yasizo yabulukwa nikutambekwa kwamasika asataha. Nabulezi manzwi awo kanako yakutabela mukiti wa Batshara Lasunda viki yefelile, kwa Sangwali muleneñi wa mulena wa Mayeyi Boniface Lutibezi Shufu, ili kone kuputehi buñata. Naize kimusebezi wabatu kaufela kubona kuli sizo sizwisezwapata. “Kakuba baeteleli ni bashemi, luswanela kuyangwela kolo kaufela yelufumana kukonkiseza milao ni sizo saluna. Halusa ezi cwalo lukafumana kuli litumelo zaluna zapesulwa, kuli nako hainze iya mupilelo waluna sokabonahala buzwahule,” nabulezi. 

Natiselize kuli haiba mupilelo wasizo inge ukungulelwa kwatuko, “lukaswana lwazuha zazi leliñwi mi haluna kulemuha lifasi laluna.  Milao yaluna ye ili musumo wanaha yaluna, lubasi lwaluna, nitumelo yaluna haluli latehelwa, bunde bwa sicaba saluna bukasinyeha. Mikiti yeswana sina ye luswanela kuisebelisa kukonkiseza sizo saluna.” Kanako yeswana nakile atalusa kuli sicaba habanze batabela sizo, baswanezi kuamuhela zwelopili yetaha. 

“Zwelopili yeñwi yabutokwa kituto. Hala tuto mahaulo amañata abutokwa akona kukwaluhela bana baluna,” nabulezi. Kwamukiti nekuputehezi liuluta labatu kuzwelela maneku kaufela, babañwi nebazwile mwanaha Botswana. 

Baetapili bababeleka mwamuuso, limembala zandu yamilao, ni Muetapili wa Kopano ya Swapo Austin Samupwa kaufela nebaile kwateñi.


Aron Mushaukwa
2019-08-12 07:49:22 | 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...