• January 17th, 2020

Ngambela wa Mafwe utimeziMashazi Mahoto

WINDOKO – Ngambela wa Katengo Kakamaiso ya Sizo ka Mafwe, Dixon Mubita Lusepani utimezi, nana nililimo zemashumi asupile kasilisiñwi (71). Natimezi Lamubulo kwa Chinchimane kasamulaho wakukula nako yekuswani. Napepilwe kasilimo sa 1948 kwa Sesheke mwasilalanda sa Kongola. Lusepani naketilwe kuba ngambela mwakweli ya Sikulu ñohola. Mi nakile abeleka mwaofesi yebona zamabasi mwanali mubakweli kumuetapili kufitela hapumula famusebezi kasilimo sa 2008, mi aba mulimi.


 


Staff Reporter
2019-09-23 07:58:23 | 3 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...