• July 4th, 2020

NIP itatuba ba 327 kazazi hala butuku bwa Korona


Mubihi wa Mutende

WINDOKO – Kampani ya Namibia Institute of Pathology (NIP) ika hulisa litatubo zayona mi ikana itatuba ni mwalitolopo zeketilwe batu babalikana 327 kazazi. Kalulo yeo ikabona kekezo ya 192 kazazi kukala la 8 Mbuwana. Kanako ya cwale NIP netatuba batu babalikana 164 kwa labalatoli yeli mwahala muleneñi. Muetapili mwa kampani ya NIP Johannes Klemens naize batahisize libaka zamatatubelo kwa Katima Mulilo, Keetmanshoop ni Oshakati. “Lisebeliso zaluna lisweli kutatubwa ki bo manjinela baluna pili lusika kakala kutatuba. Lulibelezi kuli bo manjinela bakafeza kulukisa lika la 5 Mbuwana 2020,” nabulezi.

Naekelize kuli Katima Mulilo itatuba ba mashumi amane kazazi, Keetmanshoop bamashumi alobapeli, mi Oshakati itatuba ba mashumi alobañwi kabasilezi kazazi. Klemens naekelize kuli katikanyo litatubo zalibaka zeo ikaba 216 kazazi, mi kukatisa kuli fahala kweli ya Mbuwana NIP ikana itatuba batu ba 543 kazazi. Klemens naize kukala la 27 Kandao seba tatubile batu babalikana 2 213, mi palo yeo ingelezi bane baswalezwi kakokwani ka Korona ni bane batatubile hape kasamulaho akuswalelwa kakokwani. Hala bane baswalezwi kakokwani bamashumi amabeli kabababeli mwanaha, balishumi kabaketalizoho neba tatubilwe ki NIP, basilezi ki kampani ya PathCare, mi alimuñwi na tatubilwe ki labalatoli mwanaha South Africa.
 


Staff Reporter
2020-06-01 09:14:08 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...