• September 29th, 2020

Njanji ya Grootfontein-Rundu-Katima imwasimbwiKATIMA MULILO  – Kutateka kwa kuyahiwa kwa njanji ya Grootfontein-Rundu-Katima kusali mwasimbwi, nihakuzibahala kuli nekubile nilipatisiso lilimo zefelile. Lipatisiso neli bonisize kuli kuyahiwa kwateñi kukahulisa sifumu. Njanji yeo ika nungahanya linaha zetalu, kuzwa tolopo ya Katanga mwa DRC, kuisa kwamikoti ya Lumwana mwa Zambia, niku nungahanya Solwezi, Kasempa, Kataba ni mikoti ya Kaoma, kuisa kwamatuli a Mulobezi, nikufita fa Sesheke nikukena mwa Namibia kwatolopo ya Katima Mulilo, kuliba kwa likamba la Walvis Bay. Mukwakwa wa Kalahari ozwa kwalikamba la Walvisbay kuya Lubumbashi mwa naha ya DRC, kakufita mwa Zambia ungiwa kuba wabutokwa kilinaha zetalu, mi kulumelwa kuli kuyahiwa kwa njanji kukaba kwabutokwa kakuli kukakonisa kulongwa kwa milafo yefita fa bolule kasilimo, ili mokuiputezi kopa, zanjimo, likota, lisebeliso za mwamikoti, nizeñwi cwalo.

Kulumelwa hape kuli njanji ika imulula mukwakwa wa Namibia, kakuli buñata bwa lika lizamaiswa kamukwakwa kilimotikala zetuna, ili zeo babañata balumela kuli litisa sinyeho kwa mikwakwa, nikutisa likozi zafamukwakwa. Kono hane abulela niba New Era yabona zakuyaha linjanji mwaliluko la linzila Robert Kalomho, naize kuzwelapili kwakuyahiwa kwa njanji “kusali mwa munahano” kono hakuzibwi kuli kukakalisa lili. “Kiyeñwi ya mapurojekiti alelilwe, kono hanikoni kubulela kuli ikakalisa kamuso. Kuitingile feela kwa kubateñi kwamasheleñi, kakuli lipatisiso zene ezizwe liswanela kutalimwa sinca pili lusika tateka ni purojekiti, kono isali mwa munahano,” nekubulezi Kalomho.
 


Aron Mushaukwa
2019-01-14 11:34:11 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...