New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okaana ka kwatwa onghonga vati eshi kwa li ta ka tataa eexuxwa

Okaana ka kwatwa onghonga vati eshi kwa li ta ka tataa eexuxwa

2023-01-16  Festus Hamalwa

Okaana ka kwatwa onghonga vati eshi kwa li ta ka tataa eexuxwa

Okaana keedula omuwoi oka kwatwa onghonga vati eshi kwa li taka tataa eexuxwa odo kwa li da ya monduda yomufekelwa momukunda Onhuno moshitukulwa shaHangwena Etivali.

Omukonakoni woimbuluma moshitukulwa shaHangwena Chief Inspector Victor Haludilu okwa hokolola ta ti nakuninga oshihakanwa okwa li ta taataa eexuxwa opo di tulwe moshikuku.

Onghee vati okudja opo eexuxwa oda ya monduda yomufekelwa koshi yombete nokonima nakuninga oshihakanwa okwa landula eexuxwa nokunhukilwa komufekelwa ndele ta kwatwa onghonga.

Opolifi oya hokolola tai okudja opo okaana oka ka lombwela ovakulunhu fiyo opolifi otai shivifilwa.

Omufekelwa okamatyona keedula 15, oka kwatwa po efiku olo ka longa oshimbuluma.

Oshiningwanima shikwao, okaana keedula hetatu nako oka kwatwa onghonga kokamatyona kambulavo keedula 18 meumbo lavo momukunda Omafo omudo wa djako muDesemba.

Opolifi oya hokolola tai ti omufekelwa okwa ufana okaana opo vaka nangale nako ndele te ka kwatwa onghonga.

Omufekelwa okwa kwatwa po nota holoka momhangu Omaandaxa.

Omudo wa djako muDesemba okaana keedula 14 nako oka kwatwa onghonga komulumenhu omukwashiwana waAngola momukunda Onengali moshitukulwa shaHangwena.

Opolifi oya hokolola tai ti oshibofa opo sha lopotwa neudo eshi nakuninga oshihakanwa a loloka okuningilwa omunyonena wopaixulo loikando ihapu shaashi vati okwa kala nokukwatwa onghonga oikando ya yooloka.

Opolifi oya kumaida oshiwana opo shi kale tashi lopota oibofa yomakwatonghonga pefimbo.

– fhamalwa@nepc.com.na


2023-01-16  Festus Hamalwa

Share on social media