New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okaana keedula mbali ka kwatwa onghonga

Okaana keedula mbali ka kwatwa onghonga

2022-10-03  Festus Hamalwa

Okaana keedula mbali ka kwatwa onghonga

Omulumenhu weedula 35 okwa twakwa po eshi vati a kwata okatekulu kaye keedula mbali onghonga meumbo lavo.

Oshiningwanima eshi osha ningilwa momukunda Oniimwandi moshitukulwa shaShikoto Etivali.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShikoto Inspector Ellen Nehale okwa hokolola ta ti omufekelwa okwa ya moixulo nokaana pefimbo kwa li inakulu yako a dja mo meumbo.

  Opolifi oya ti omufekelwa okwa kwatwa po Etitano efimbo longula nota holoka momhangu Omaandaxa eshi ta pangulilwa shibofa shekwatonghonga.

Eshi a ninga eenghundafana naKundana umwe womukwapata wa nakuninga oshihakanwa okwa hokolola ta ti okaana vati oke mu lombwela kutya okavele poukeinhu wa ko eshi vati ka kala ta ka ende ta kashongola.

“Onde ka pula kutya ota kavele shike nokonima oka lombwela nge kutya vati oka i wa nako moixulo komufekelwa ou e li xeekulu yaye,” ta ti

“Okaana oka tetu lombwela kutya oka ningilwa omatilifo komufekelwa kutya ote ka tete omatwi ngeenge oka lombwele ovanhu kutya okwa ya nako moixulo.”

Okwa ti okudja opo okwa twalwa okaana koshipangelo opo ka ningilwe omakonakono opaunamiti.

Okwa weda po ta ti natango momudo 2020 omufekelwa tuu oo okwa li a kwata onghonga okakadona keedula 15 kopaushiinda wavo ashike vati ka kwa li a kwatwa po.

- fhamlwa@nepc.com.na


2022-10-03  Festus Hamalwa

Share on social media