New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oonakulandifa omalodu vehe na omikunda otava ka handukulwa 

Oonakulandifa omalodu vehe na omikunda otava ka handukulwa 

2022-06-23  Festus Hamalwa

Oonakulandifa omalodu vehe na omikunda otava ka handukulwa 

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaKhomas Warrant Silas Shipandeni okwa ti keshe omunhu ta ka hangika tala ndifa omalodu ehe na omukunda wokulandifa omalodu ota ka pewa ehandukilo lopaveta lokufuta oshimaliwa ile a kale eemwedi 12 modolongo.

Okwa ti opolifi oya didilika ovakalimo vomoWindhoek hava tava landifa omalodu momafudo opambelewa oo inaa pitikilwa oikolwifa omanga vamwe hava landifa konima yeevili da yandjwa.

Shipandeni okwa ti opolifi itai ka fiya emanya la londa ku li kwao molwa eendingosho odo dili kondje yoveta. 

Ta ti unene tuu ovakwashiwana hava di komalukanda moWindhoek ohava landifile omalodu meebashu davo vehe na omikunda.

“Opolifi otai ka kala tai ende momalukanda tai pula omikanda dovanhu tava landifa omalodu. Ohatu lalakanene opo ovanhu va xulife po okulandifa oikolwifa paumbudi shaashi omalodu okwa ufwa ashike okulandifwa komunhu e na omukunda wopaveta,” Shipandeni ta ti.

Okwa kunghilila yoo vali ovanhu ve hole okukala ve li omitumba momapandaanda tava nu omolodu opo ve shi xulife po diva.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-06-23  Festus Hamalwa

Share on social media