• July 4th, 2020

Tuto yenca ikataza maticeleWINDOKO – Katengo kakayemela maticele mwanaha Namibia ili kakazibahala ka Teachers’s Union of Namibia (TUN), kabulela kuli buñata bwa maticele habana hande liseli mwakuluta mukoloko ozamaisa tuto omunca, ili wo muuso nokalile kutahisa lilimo liketalizoho zefelile. Awo kimaikuto amuñoli yomutuna wakatengo ka 

TUN Mahongora Kavihuha. Nihaike kuli mukoloko watuto wanaha kaufela notahisizwe pili kasilimo sa 2015, Kavihuha ubulela kuli mutayi watuto nosika itukiseza kutaleleza licinceho zenca mwamukoloko. “Mukoloko ucincize kono isali maticele babaswana ili bane basika fiwa lituto hala mukoloko omunca. Muuso nopalezwi kubeela kwatuko masheleñi kuli maticele bafumane lituto zazusuluso,” Kavihuha nabulelezi bamakande viki yefelile.

“Baituti habaka siyala kunyazwa maticele ili bane basika fiwa lituto hala mukoloko omunca,” nekubulezi Kavihuha. 

Kanako yeswana nabilaezi hala kuekezeha kwapalo yamaticele babasabeleki. Kakuli kuzwa silimo sa 2015 maticele babana nimapampili babalikana 500 nebazengana feela mwamakululu basina musebezi. 
Naize zeo kaufela litiswa kikamaiso yambwashula hala katengo kakabona zakufa misebezi kwamaticele. “TUN ilemuhile kuli hakuna lipatisiso sakata ze ezwa kililuko kapa mitayi yeñwi,” nabulezi. 

Naize TUN ilaela kuli kuezwe lipatisiso kuli kukatokwiwa maticele babakai mwalilimo zelishumi zetaha. “Kikwabutokwa kuli lipatisiso zecwalo litalime hahulu hala lituto zabupangapanga, sihulu halutalima mukoloko omunca watuto,” nekubulezi Kavihuha.


Maria Amakali
2020-01-22 08:00:00 | 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...