Uusita woondjamba wa tauka mokashana

Home Eenguhudana Uusita woondjamba wa tauka mokashana
Uusita woondjamba wa tauka mokashana

Charles Ndeunae

 

ONGWEDIVA – Opolisi moshitopolwa shaShikoto oya lopota kutya oondjamba dhi li 15 mwa kwatelwa uundjambona odha tauka moshikunino shiinamwenyo mEtosha mehililoshiwike. 

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaShikoto Teopoline Kalompo-Nashikaku okwa lombwele New Era ta ti oondjamba odha tauka mEtosha kombinga yaNehale lyaMpinganga dha taalela kOmutsegwonime. Nashikaku okwa ti kapu na sha shokweetitha uumbanda nengo omalimbililo, “Ayihe oyi li pomahala kombinga yoondjamba, aanambelewa yopolisi oshowo aanambelewa ya za kuuministeli womidhingoloko, iihwa nomapashiyono oya kalela oondjamba taya kwashilipaleke kutya itadhi eta oshiponga kaantu”. 

“Aanambelewa yopolisi pamwe naanambelewa yuumunisteli womudhingoloko oya panuna ondhalate kombinga hoka kwa gama oondjamba opo dhi pite dhi shune meni, mbali odha shuna mo nale nokuli, otwa tegelela ashike adhihe dhi shune mo opo ondhalate yi patwe,” osho komanda a popi ngaaka.

Omupopiliko guuministeli womudhingonoko, iihawa nomapashiyono, Romeo Muyumba okwa ti uuministeli inawu tseya kutya omolwa shike oondjamba dha gwaya mo mokashana ashike okwa ti ohadhi tembuka ethimbo nethimbo molwomatompelo gay ooloka, ethimbo limwe omolwenota, nenge dhu uvite iikunomwa tayi nika pomapya gopopepi. 

Muyumba okwa yambidhidha ndhoka dha popiwa kuNashikaku ta ti nande oondjamba ndhoka inadhi eta oshiponga sigo oompaka aakwashigwana naya kale uupathi oshoka pokuma pu na iithitukuti yi thike mpoka aantu oye na aluhe okukala ya kotoka. 

mrndeumaneraycharles@gmail.com

 

Dha puma ko… Oondjamba odha tauka mokasha mehuliloshiwike.

Efano: Otwe li pewa