Ya kwatwa nooliitela 1550 dhaNgungula’

Home Eenguhudana Ya kwatwa nooliitela 1550 dhaNgungula’
Ya kwatwa nooliitela 1550 dhaNgungula’

Opolisi yaShana oya kwata po aalumentu yaali sho ya adhika nooliitela konyala 1550 dhomahooli gokoAngola.

Aalumentu mbaka oya kwatelwa peyinda lyopolisi lyopakathimbo pomukunda Ondjondjo mondjila onene yokuza kOnhuno okuuka kOshakati mEtitatu lyoshiwike shika. 

Omupopiliko gwopolisi moshitopolwa shaShana Chief Inspector Thomas Aiyambo okwa ti aalumentu mbaka – gumwe oku na omimvo 24 nomukwao 41 oya adhika nomandini goolitela 25 geli 62, guudha omahooli. Aafekelwa ayehe oya zile komukunda Olupandu moshitopolwa shaMusati. Ongushu yomahooli sigo ompano inayi tseyika, nomakonaakono gopolisi moshinima muka otaga tsikile. 

Aafekelwa mbaka oya holoka mompangu ohela.  

Moshipotha inashi faathana naashika, opolisi moshitopolwa shaHangwena oyili molukongo lwaalumentu yahetatu anuwa yiiyaka mondjeendhililo kOngha uusiku wOsoondaha.

Oonakufandhukapo mbaka anuwa oyali omugoyi, ashike gumwe okwa kwatwa nokushunithwa mondjendhililo, kuyele oshiwike shika. 

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaHangwena Otillie Kashuupulwa okwa ti, aalumentu mboka oyali yiiyaka mondholongo ethimbo lyuusiku, ya ponokele omupolisi noku mu nyeka oshapi, e taya fadhuka po. 

“Itandi vulu okukoleka omwaalu ngoka natango oshoka ope na oomwalu dha yooloka, itandi gwedha ko manga oshoka omakonakono ogeli metifa,” osho Kashuupulwa po pi pethimbo sho oshiningwanima shali oshitalala. 

Iiningwanima yaanandholongo taya iyaka mokalimosho koshitopolwa shaHangwena omasiku ngano oyili po yaindjipala. 

Opolisi natango oyili molukongo lwaalumentu yatatu yali yiiyaka mondholongo koshitaasi yokOhangwena, ihe sigo o nena inaya mangwa po.

Omumvo gwa zi ko aalumentu ya heyali natango oyiiyaka mondholongo moshitopolwa moka.

-vkaapanda@nepc.com.na

Caption: Ngungula… Omandini ngoka ga adhika ga adhika mombaki yoToyota.

Efano: Nampa