Yaheyali ya si moshiponga shomatukutuku

Home Eenguhudana Yaheyali ya si moshiponga shomatukutuku
Yaheyali ya si moshiponga shomatukutuku

OKASHANDJA – Aantu yaheyali oya si moshiponga shohauto, yaali oye li monkalo yi nyanyeleka, omanga yatatu ye li monkalo tayi etitha oonkondo, sho oohauto ya li mudho dha li dhi idhenge omitse mumwe kokapate koholondo.

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaShana Naftal Lungameni Sakaria okwa ti oshiningwanima shoka osha holoka lwopotundi 12h00 momukunda Okashandja. 

Sakaria okwa popi ta ti oohauto ndhoka odha li dhi indhenge omitse mumwe, ihe pethimbo ndyoka ta popi kakwa li e na natango uuyelele kutya odha li dha hingwa ngiini opo dhi ete oshiponga oshoka oshinene.

“Oohauto adhihe kumwe odha li dhi na aantu 11, yane oya li  ya huluthile poshiponga omanga yaali ya ka hulithila koshipangelo,” ta popi ngaaka. Ta ti, ngaashingeyi moshipangelo omu na aantu yatano yane, ihe yaali oyeli monkalo ombwiinayi, omanga yaali ye li monkalo tayi etitha oonkondo.

Sakaria okwa gandja omahekeleko kaakwanezimo yoonakusa, oshowo omukumo kaakwanezimo yaamboka ye na aapambele yawo taya mono uuhaku.

“Otandi tsikile okukumagidha aahingi yiihauto, ya hinge nuukeka oshowo ya shunithe omahooli pevi uuna taya hingi, okuyanda iiponga yombaadhilila,’’ ta kumagidha ngaaka.

Ta ti oopolisi moshitopolwa shaShana otayi tsikile okulonga nuudhiginini opo iiponga yiihauto yi shonopale nenge yi hule po.

Ta gwedha po ta ti aahingi inaya hinge we ye li kohi yiikolitha, uuna wa mona wa gwanitha, iyanda waa hinge.

“Iiponga olundji ohayi etwa kokuhingilila unene kaahingi ye li kohi yiikolitha nenge ya loloka, ihe mbyoka iinima tayi vulu okuyandwa opo iiponga yaa holeke we.

Gumwe a li poshiponga shoka okwa hokolola kutya omukiintu ngu a li ta hingi ohauto yimwe pwaadhoka dhi ipumu omitse mumwe, okwa teka omagulu oshowo okwaako.

Ta ti, omuhingi gohauto yohauto ndjoka kwali tayi zi kOndangwa okwa li ta kambadhala okusineya okaloli ka li komeho ge, ihe kakwa li a tala nawa ngele komeho otaku zi, ee tadhi idhenge omitse mumwe.

vkaapanda@nepc.com.na