Yakulubelwa kuba lisholi wakunupiwa

Home Silozi Yakulubelwa kuba lisholi wakunupiwa
Yakulubelwa kuba  lisholi wakunupiwa

Muyahi watolopo ya Walvis Bay nakunupile nikubulaya yakulubelwa kuba lisholi yanali fasituwa sandu yahae, kamaikuto akubata kutuba ni kuuzwa. Taba yeo ne ezahezi mwakomponi ya Kuisebmond Labubeli kakusasa. 

Mubakweli kuyomuhulu wasipokola Erastus Iikuyu, naize nyandi neli walilimo zelishumi kazelobañwi, mi nafumanwi ashwile fahalimu asituwa.

Nabulezi kuli muña ndu ili yo sanyazwa kabubulai nazusizwe kililata fasituwa sahae. 

“Muña ndu kihaya kwalihapehelo kuyo batisisa, kihabona muuna ayemi mwalukwakwa lwahae asweli mukeke wakutapiseza. Habona muña ndu ayumba mukeke ni kumata,” nekubulezi Iikuyu.

Nyandi ubihiwa kuli kiha pahama fasituwa sandu mi muña ndu kiha kunupa malumo amamela mwalineku lahae. 

“Lilumo leliñwi layo nata nyandi mwamba. Nafumanwi ashwile fahalimu asituwa. Nafumanwi cwalo ni libyana zana uzwize,” nekutolokile mupokola. Kanako yacwale kulumelwa kuli nyandi nali niyomuñwi fahalimu asituwa yane asweli kuamuhela libyana zene uzwiwa. Iikuyu naize muña ndu hasika tamiwa kale kakuli lipatisiso lizwelapili, hape niyena hasika kwalula kale taba yaku uzwezwa.