Babakulubelwa mwapulao ya Otjomuise basiala mwatolongo

Home Silozi Babakulubelwa mwapulao ya Otjomuise basiala mwatolongo
Babakulubelwa mwapulao ya Otjomuise basiala mwatolongo

Bababeli hala babane bane batamilwe kungunganwa mwapulao ya Christoph Frederick, yo situpu sahae nesi fumanwi sipumilwe mapunu viki yefelile Labune mwa 7de Laana mwa Otjomuise, neba hanezwi kulibelela taba yabona kwande haba bonahala mwakhuta yenyinyani ya Katutura Labubeli. Babakulubelwa, Joslin Banysen (21) n Tashiya Oliva Nandomba walilimo ze 23, neba bonahalile lapilli Labubeli fapila muatuli mwakhuta yenyinyani Surita Suvage kamulatu wakubata kubumbeka katulo. 

Muzekisi wa muuso Victor Mutumbulwa nabulelezi khuta kuli mubuso uhana kuli Banysen ni Nandomba bazekele taba yabona kwande. Mutumbulwa naize kuna ni sabo yakuli bakaswana baisilinga ni lipatisiso ze zwelapili, mi likakalezo ze batalimana ni zona kize tuna. Muatuli yomunyinyani nanyatezi taelo kuli babakulubelwa basiale mwasitokisi, mi naisize taba la 31 Sikulu kulumelela lipatisiso za mapokola kuli lizwelepili.

Banysen ni Nandomba bangunganwa ni Nandomba Elias Namwandi Nandomba (18) ni Beukes Mervin Lele Beukes (18), kaufela babanyazwa mwalifu la Frederick yanana ni lilimo zemashumi amalalu. Bababeli bao bakulubelwa kuli neba sinyize bupaki, mi nebabata kupata Lele ni Namwandi. Nihakulicwalo, Lele ni Namwandi kibona feela babanyazwa kamulatu ulimu`nwi wabubulai ni wakusinya situpu. 

Situpu sa Frederick nesifumanwi Labune ni matuuma a 32, mi lilama zahae zakwamukunda neli pumilwe. Frederick neli membala wa sicaba sa LGBTQ+ mi naipiza musali. Natondahalile Labulalu kakusasa kasamulaho akunanuha ni balikani bahae kuzwa kwana pila.