New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A dhipagwa koombudhi konima yoshiponga shohauto

A dhipagwa koombudhi konima yoshiponga shohauto

2023-02-21  Victoria Kaapanda

A dhipagwa koombudhi konima yoshiponga shohauto

Omulumentu gwomimvo 46, okwa si eso lyi nyanyaleka sho a tsuwa noombele kookalyamupombo mboka ya ye mu ponokele mohauto pehala mpoka opo owala a adhika a kandomena. 

Sha ikolelela kuuyelele wa pitithwa molopota yi iningwanima yepeko lyopolisi, oshiningwanima shoka anuwa osha holoka koongulasha dhOlyomakaya moKatutura.

Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka a li ta hingi ohauto ye li mo naakiintu yaali, sho a nyengwa okupangela osheenditho she ndele ohauto tayi idhenge mopaala nokukankama.

Okwa lopotwa kutya ethimbo aantu mboka kwa li taya kambadhala okuza mo mohauto ya tale shoka sha holoka po, naangoka a mono oshiponga unene, oya li ya ponokelwa kaalumentu yahamano.

Opolisi oya hokolola kutya aalumentu mboka, okwa li ya yugu aantu mboka ya mono oshiponga, nokutsa omuhingi ngoka noombele.

Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka okwa li a hulithile mondjila sho kwa li ta falwa a ka mone uuhaku koshipangelo.

Aaalumentu mboka anuwa okwa li ya matuka po.

Moshiningwanima inaashi faathana omulumentu gwomimvo 20 oku li ta mono uuhaku moshipangelo shaKatutura sho kwa li a ponokelwa kaalumentu yatano noku mu yuga iimaliwa omanga inaaye mu yaha nondjembo.

Otaku hokololwa kutya oshiningwanima shoka osha holoka momudhingoloko Otjomuise uusiku wEtitano.

Opolisi oya ti, omulumentu ngoka anuwa okwa li a ponokelwa kaalumentu mboka omanga te ende u uka kegumbo.

Tayi ti, omulumentu gumwe ngoka e na ondjembo okwa li e mu lombwele a kankame, omukwawo okwa li a kutha mo ekatana omanga yatatu ya kutha mo oombele dhookapi.

Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka okwa li a kambandhala okumatuka po nokwa li a yahwa kompadhi.

Anuwa okwa li  a yugwa oshimaliwa sha thika N$5 000 oshowo oongodhi mbali dhopeke.

Aalumentu mboka anuwa okwa li ya matuka po, ihe kape na nando ogumwe a mangwa.

Opolisi otayi indile oshigwana shi lopote ngele oshi na ontseyo yaantu mboka haya ende taya ponokele aantu, taye ya yuga iinima yawo.

Omakonakono gopolisi otaga tsikile.

vkaapanda@nepc.com.na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2023-02-21  Victoria Kaapanda

Share on social media