New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aab tsi //anin //gub !kawagasa xu

Aab tsi //anin //gub !kawagasa xu

2006-07-25  Staff Report 2

Aab tsi //anin //gub !kawagasa xu
"/Ae//gams /Geisa #ga-amdi #hanu t'ma /gaub eigu Namibiab di /awa!namga ra sisen ti ra midi ge #oago weke Parlementere si-#uis ia !kawagasa saris ai!a, #heisa #us ia ko Kalkrands ei ha is tawa ko dihe. Ne !keis ge #oako weke !Haosi-#nus di ai#nu-aob, Theo-Ben Gurirab ia ne si#uisa #gae-#gui hab xa //a//awab !na-u ko //gara-!gaohe. Ne si#uis ge /huhasigu tawa !Haosi#nus di sisenxasiga tanisis #iabasens ai !Kawagasa sari ha. ""Nes ge /geisa, /aexa tsi //kamasa masib !na ko ha i !hoa-//aesa tsigu ge ÃÆ'Æ'ÀÃ...ÃÆ''šÃ‚ /awa-!namgu tsina //na #nus tawa ko ha i, xawegu ge #nus !na ko //hao t'ma ha i. Kalkrands di /huhasib ge si-#uisa ko #an#an //in /awa!namgu di !nari-#oas ia //naetisa sisen-//aeb khao-!ga ra ha !nuri-!gadi !aroma mari-e ra #ganhesa. Nes amase /geisa #ga-amsa, tsis ge nesa ra //gau /awa-!namgu //na !as ei !goa-!gonhe //ka sisenxasigu tsi #hanu tama /gaub ei ra sisen !keisa,"" tib ge Guriraba ko mi. !Haosi#nus di ai#nu-aob Gurirab, ta mis !oas ge si-#uisa ko mibahe Kalkrands di !Awa!nam beros tse-korobe tse-!ga-//ae /gui ir ra #gan-amhesa tsis /awa-!namgu !nurigu ka #gaxa o ni !nari-#oa oa-!gaodi !aroma !keisa !nuri-ao i xa ni matarehesa. ""Nedi ge keisa a /geisa #ga-made /awa-!namgu !oa-ai, ti mu-#gas !oagu //iga koen di uiba sau tsi #kawadiba ni !kam-!oa xui-ao. Neti i !keis ge amabes !na a #kawa tsi //geisi /awa-!namgu /kab ei,"" ti be Guriraba ko mi. //ib ge !aru/i ko mi /gab, //gam i tsi !nan-/geiba mas, sisen-o-sib, AIDS tsi !huba ge #oa!na kkoena !hu-e hobas tsin //ko-//kosa !gomsise !Kawagas !na //an ha koena iba ti. ""Tita ge keisa /geisa tsi /o-eisase ko ho ma !Kawagas di khoen di #ki-o-!nasiba tsin ge //ina ra #gao #kere //in !oa-!u ni #an-!gahe tsin hoa mi-/guidi #hanub di di !na ni !a !keisa, !gosase !hub !hoadi !na."" tib ge Speakera ko mi. //ib ge ko //gara!gao !gosasen Hardap /karib di khoena karosase ko ro kowa#uisen om /orosib tsi om-ai !hu-e ho //oas #ama !keisa. ""Ne soab ain ge mariba u ha khoen /guina om-ai !hu e //ama //ka, tsin ge nauna I //kabahe tama ha. Keisa /gasa khoen ge //au kh'ma i i-//kasi i !na ma t'ma ha //ina egas tsina om-ai !hu e nira hobasen !keis di e. //In gera //kore i-//kasiban /gasa khoen tsina nira dibahe !keisa in #kawu-khoen ia !kawagas !na han tsina !hu e hobasen //ka."" Tib ge Speakeri ia Dinstaxtses kose Karas tsi Hardap di /karikha ni sariba ko mi. Nes koses ge Parlements di si-#uisa/Anes, Kalkrands, !Hoaxas, Stampriets tsi Aranos tside ko sari. ""Khoen ge ko ro !gae //gam-e in suwu matare /gaub ai ho t'ma !keisa, //in kei //gam e !hub !naga ha /aude xu uha !keis ai ma mus /ka. //In ge //gam e uha, xawen ge machiende uha tama ha //gam e #gae#uis tsi sisen-us !aroma. //Ka /gaub ain ge !nan di /geiba mahes xa ko ro !gae,"" tib ge Guriraba ko ÃÆ'Æ'ÀÃ...ÃÆ''šÃ‚ mi. //Ib ta mis !oan ge !Kawagas di khoena //in NamPowers di mari #gan-/gaub xa ra //gai-/ahe se ra tsa. ""Ne RED !nandi (!nan /geiba /gora-#uis /ka !nao-aisa) ia NamPowers xa ge #nui-#gahedi ge kei #noaguba !aroma ha. Khoen ge a #ki-o-!na //in ta sisen-uhe /gaus /ka, //ka-korobe in ta matare maris di !harib ai. //Awosa xu i ge ne masib #ama nira dihe, tib ge Speakera ko mi, tsib ge ko mi-mai ne ho-!adi #amab !nuriba !Haosi #Nusa ni //gui-ai !ahe !keisa; //na !nurib ia !hoa-!gahe tsi ni /kawu-!naheba Kai #nus ka 13's September //kab dis ai //kawa #nu !nub ai. !Haosi #Nus //anidi Ida Hoffmans, Hansina Christiaans tsi Elma Diendas tsidi ge !goaesab Guriraba ne saris ei /nu ha."
2006-07-25  Staff Report 2

Tags: Khomas
Share on social media