New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aakuluntu yaakwanambwiyu ya thigwa pooha dhopate otaya patulilwa oshipotha

Aakuluntu yaakwanambwiyu ya thigwa pooha dhopate otaya patulilwa oshipotha

2021-11-23  Victoria Kaapanda

Aakuluntu yaakwanambwiyu ya thigwa pooha dhopate otaya patulilwa oshipotha

Opolisi moshitopolwa shaKhomas otayi patululile aakuluntu yuunona wuukwanambwiyu mboka wali wa adhika pooha dhopate molukanda Havana mWindhoek. 

Kuuyelele wa gandja kwaamboka yeshi aakuluntu mbaka oohanona ndhoka dhovuls yimwe odhali dha thigwa mepate koohe na yina omanga ya ya koondingosho. Elalakano lyaavali mbaka anuwa oyali ya hala aanona ya lyatwa po koohauto, ashike elago enene omushiinda gumwe okwe wu mono, e tewu kutha mo mopate, e ta ithana opolisi. Otaku hokololwa kutya shoka omukalo ndjigilile, no polisi oyili metifa okuya patulila oshipotha sho mahepeko gaanona.

Sha ikolela kuuyelele wa gandjwa kepeko lyopolisi, oohanona ndhaakwanambwiyu dha itsuwa komukwashigwana ngoka a ende po, uusiku wEtitano. Aanona mboka anuwa tya monika ohaaya mono esiloshimpwiyu lyagwana, oyali taya monika ya sa ondjala, yo ishewe kaya li ya zalekwa omizalo ndha kola.

Opolisi oya ti oohanona ndhoka odhali dha falwa koshipangelo shaKatutura hoka tandhi tsikile okukonakonwa, ashike otadhi monika dhili monkalo yili hwepo, nande omalutu otaga monika ga mona iihuna.

Opolisi yoshilando oya tsikile okukumagidha oshigwana nenge aavali opo ya thige uunona komandiki guuhaku wo wukuthwe po kwaamboka yah ala uunona. 

Tayi ti, okuthiga oohanona mo mahala inaaga ga menwa oshaninka oshiponga oshoka kehe shimwe otashi vulu okuholoka.

vkaapanda@nepc.com.na


2021-11-23  Victoria Kaapanda

Share on social media