New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aantu ta ya si koCovid-19 ya pitikwa okufumbikwa kaakwanezimo yawo

Aantu ta ya si koCovid-19 ya pitikwa okufumbikwa kaakwanezimo yawo

2021-02-09  Victoria Kaapanda

Aantu ta ya si koCovid-19 ya pitikwa okufumbikwa kaakwanezimo yawo

Victoria Kaapanda

Minista gwuundjolowele nonkalo nawa Kalumbi Shangula okwa ti, aantu taya si  kocorona, oya pewa uuthemba okufimbikwa kaakwanezimo yawo.

Oonakusa oya pitikwa okukuthwa komahala hoka ya hulithila, yaka fumbikwe kaakwanezimo yawo, momayendo ngoka ya hala.

“Nonando uuministeli wuundjololowele otawu kala tawu thiki pomafumbiko mpoka, okukwashilipaleke oompango nomalandulathano gwoCovid-19 ngele otaga gwanithwapo, itawu kalongikidha omafumbiko,” ta ti ngaaka.

Minista ta ti, aakwanezimo ya nakusa, naya zale iikeelelitho ayihe uuna ye li pefumbiko, ihe itayi kagandjwa kuuministeli, ngaashi sha kala hashi ningwa.
Shangula ta ti, shoka otashi kapitikwa ashike una, naku sa talongekidhilwa efumbiko kehangano lyokufumbika, ndyoka lya pewa uuthemba kepangelo okulonga iilonga yatya ngaaka.
“Aakwanezimo otaya kumagidhwa ya kale oomita  ndatu ko kule noshilambo. Oshilambo nashi kale shina oomita mbali okuya mevi. Akwanezimo oya pitikwa okuzaleka egumbo lya naku sa niimboloma, ihe napu kale pena omita 1.5 ko kule noshilambo,” Shangula ayelitha.

Minista ta ti, aantu taya kathika pefumbiko, naya kale yathikama oomita omulongo ko kule noshilambo.
Ta gwedhapo ta ti, omuNamibia  kehe ta sile kondje yoshilongo, olutu lwe ina lupitkwa okutumwa koNamibia.
Shangula ta ti, otaya pitike ashike omutoko gwolutu lwa naku sa, uuna lwafikwapo.
Ta ti, olutu nando ota li ku kutikwa, natango italu ka pitikwa okutumwa koNamibia.

Umininisteli wuundjolowele, owalopota omaso ge li 375, gwoCovid-19 konima yomasiku gaali.
Shangula okwa ti, omalalandulathano ga tulwa po okukeelela etandelo lyomukithi gwoCovid-19, oga kwathela noonkondo, onkene naga tsikile okusimanekwa nokulandulwa.
“Natu tsikileni oku zala uumasika ethimbo kehe, unene mokati kaantu. Natu gwanithepo omalandulathano agehe ngaashi ga kalapo,” ta kumagidha.

Minista okwa ti, ookangendjo kuusiku, otaka ningi haka tameke okuza 22h00 yuusiku sigo ontano yongula.
“Oongeshefa nadhi tsikile okulanditha sha ikolelela koowili dhomangeshefelo gawo, ihe nadhi gwanithepo omalandulathano agehe, okukeelela omukithi ngoka,” Minista ta ti ngaaka.
Ta ti, omahala gwomanwino, otaga tsikile okuhuulila po 08h00 yuusiku.
Shangula okwa ti, omalandulathano ngoka otaga ka hula uusiku womasiku 24 yaFebeluali nuumvo.


2021-02-09  Victoria Kaapanda

Share on social media