New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ba 11 000 balatehelwa misebezi bakeñisa korona

Ba 11 000 balatehelwa misebezi bakeñisa korona

2021-04-26  Kuzeeko Tjitemisa

Ba 11 000 balatehelwa misebezi bakeñisa korona

Butuku bwa korona butisize kuli batu ba 11 210 balatehelwa kimisebezi yabona, kuzwelela kwa babelekisi ba 983  mwasilimo sesi felile, likwabuyu yabona za misebezi Utoni Nujoma nabulezi. 

Kono nasepisize kuli liluko lahae lisweli kusebeza katata kuli kube ni mukwa wakulela hala kutahisa misebezi, kakubupa tutengo totu kona kuzwelapili. 

Nujoma nabulezi zeo kanako yakufa manzwi akutoloka hala musulo wamasheleñi abolule ba N$163, one ufilwe kwaliluko la hae, mi alikana bolule ba N$154 ateñi alelezwi kutisa zwelopili.

Nujoma naize kuna ni milelo yemine yena ni lika zetolokilwe liluko libata kusebeza kuyona unumwaha. 

Teñi kuiputezi kutahisa misebezi, kubabaza kusebeza kakutwano, litaba zakuikambota hala mi pilelo ya batu, ili taba yetalelezwa kimutai obona za silikani ni linaha za kwande.

Hala zeñwi mutayi utalima hala kutaleleza musebezi wanaha Namibia kakuba membala ya katengo ka SADC. 

Nabulezi hape kuli liluko libata kufeza taba yakutalima sinca milao yezamaisa litaba za misebezi. 

Nabulezi hape kuli babeleki babañwi bakafumana lituto mwalitaba zakulela.


2021-04-26  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media