New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Babatibisizwe kimuunda batutiswa

Babatibisizwe kimuunda batutiswa

2021-03-08  John Muyamba

Babatibisizwe kimuunda batutiswa

SIKONDO – Ofesi ya Ngambela wanaha ilukiselize myanda ya batu bane basiezi basina maino, bakeñisa kunanuha kwa mayemo amezi kwasilalanda sa Kapako mwasikiliti sa Kavango ya Wiko. 

Mandu alikana 700 mwaminzi iketalizoho, ili Mafugu, Sikondo, Ruurumwe, Nakazaza ni Siyandeya amwa butata. Babataselizwe kimezi amuunda bapila mabapa ni nuka ya Kavango. 

Neba filwe matente, mamatiresi ni lico. 

“Lutile kuto tateka kututiswa kwa swalelele kwa sicaba sesi taselizwe kimuunda, mi kasamulaho taba ikabihiwa kwa kamaiso yetuna yanaha,” nekubulezi muzamaisi yomuhulu mwa ofesi ya ngambela I-Ben Nashandi. 

“Lupila mwa libaka moluswanela kutusana, kacwalo muhabo mina hatibiswa kimezi amuunda kitukelo halusiyo kumutusa. Kachenu lutisize tuso ya muuso.” 

Muyemeli wa silalanda sa Kapako Johannes Karondo nabulelezi bayahi bane bataselizwe kimuunda. 

“Luitekezi kusaba ni kutulo sakata mwalibaka zetibisizwe kimezi amuunda,” nabulezi.

- jmuyamba@nepc.com.na


2021-03-08  John Muyamba

Share on social media