New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Babusisi balela ni kunyatisisa

Babusisi balela ni kunyatisisa

2022-08-01  Staff Reporter

Babusisi balela ni kunyatisisa

Kinney Ndopu

 

Mukopano wakatengo kababusisi wasilimo nobile teñi mwasikiliti sa Zambezi viki yefelile. Hane atoloka zamulelo wamukopano, muinasipula wakatengo kababusisi ili mubusisi wasikiliti sa Khomas Laura McLeod-Katjirua, naize katengo neka ambola litaba zebatalimana nizona mwalikiliti zabona. “Nelu tahisize mukopano wo kuli lunyatisise ni kutalima butata bolutalimana ni bona mwalikiliti zaluna, zibo ni lisitataliso mwakamaiso, kuli lukone kuba ni kamaiso sakata. Kutalima sinca ni kuongaonga milelo yeminca kuli lukone kusebeza katata, nikubona kuli milelo yaluna yapetahala,” nekubulezi Mcleod-Katjirua.

Likwambuyu wazwelopili yalibaka zalitolopo ni matakanyani Erastus Uutoni kanako yakukwalula mukopano nahatelezi kuli babusisi kibona baba nungahanya sicaba mobabila ni kamaiso yamubuso. Kacwalo baswanela kutokomela litolwahalo zasicaba. “Likezo zaluna kakuba baetapili balikiliti liswanela kuba zakulilela batu kaufela. Hala zeñwi baeteleli baswanela kuambola ni sicaba nako kaufela, nikuutwa maikuto abona, nikubona kuli baba nikabelo mwakulela ni kutaleleza milelo yakutisa zwelopili mwalibaka zabona,” nekubulezi Uutoni.

Nabulezi hape kuli “nilumela kuli butata bwa mubu, mandu ni limbuzi, ni pilaelo yetuna yalibaka zanaikahela, likona kutatululwa haiba kuna ni swalisano sakata mwahala mitayi kaufela, muuso, tutengo twakwamukunda ni sicaba.” Mukopano one ukalile Lamubulo nikufela Labutanu nokopanyize babusisi kaufela balikiliti zelishumi kazene zanaha.


2022-08-01  Staff Reporter

Share on social media