New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Balateleli baMutwa bamuzibahaza kuba mulena waMasubia

Balateleli baMutwa bamuzibahaza kuba mulena waMasubia

2021-12-13  Staff Reporter

Balateleli baMutwa bamuzibahaza kuba mulena waMasubia

νMubihi waMutende

 

NGOMA – Sikwata sa lusika lwa silena saMasubia sizibahalize Gilbert Muhongo Mutwa, kuba mulena yomunca waMasubia mwakezo yeitekezwi kutisa mifilifili. 

Mutwa kimwana ayo neli mulena waMasubia Joshua Mutwa Moraliswani II, yana timezi kasilimo sa 1996 ni kuyoliwa kimunyana hae Kisco Maiba Moraliswani III, yana timezi kwabutuku bwa Covid-19, mwakweli yaSikulu unumwaha.

 New Era iutwisisa kuli kutokwa kutwano mwahala masika asilena kulyehisize kuketwa kwamulena yomunca. 

Sikwata sa lusika lwa silena nesiketile Mutwa mwakweli yaMuyana. 

Kono limembala zeñwi zalubasi litalimezi kusili. 

Sikwata saMutwa sinze sikasha Khuta yaMasubia kuamuhela Mutwa nikumutaleka kuli ayole Maiba.

Kono Khuta ihanile kulumela. Kono sikwata salusika lwa silena nesi ikezelize lika nikuzibahaza Mutwa kuba mulena yomunca, kwamunzi wasilena kwaNgoma viki yefelile. 

Hana bulela nibamakande yomuhulu walusika lwa silena Bartholomew Maiba, naize lusika lwa silena neluketile Mutwa bakeñisa lyano la hae, ili lana ize kilabutokwa mwakuetelela sicaba saMasubia. 

“Kimutu yana ni sishemo, lilato, uziba sizo saMasubia, mi hape uziba bulena bwasicaba saVenkuhane. Hatokwi kulutiwa kakuli uziba lika kaufela. Mi hape, kimubukelezi kakuli nali kwanda naha, mi hayo kuta nabelekile mwaliluko la mulao,” nabulezi.

“Kacwalo kindwalume, mushemi ni muyemeli, yakona kuyemela batu bahae. Kikalibaka leo nelu muketile.” 

Naekelize kuli “litukiso zakumutaleka fasipula lisweli kuezahala, mi lika kaufela halika feela luka zibahaza.” Hana kupilwe kuabela fataba yeo Ngambela waMasubia Albius Kamwi naize Khuta haizibi keto yaMutwa. 

Nasika bulela zeñwi hape. Kono nabonisize kuli kuketiwa kwa Mutwa hakuswaneli kuamuhelwa. 

“Hakuna zeluziba – niziba feela kuli lusa libelezi kuli lusika lwa silena lulumelelane ni kulufa mutu. Haiba kezo yeo ne ezahezi kwa Ngoma, kiya batu baNgoma. Khuta ibelekela kwaBukalo; kona teñi mulena yomunca akazibahazwa,” nekubulezi Kamwi.


2021-12-13  Staff Reporter

Share on social media