New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bashimani batamelwa kuuzwa bupi bwa sikolo

Bashimani batamelwa kuuzwa bupi bwa sikolo

2022-05-30  John Muyamba

Bashimani batamelwa kuuzwa bupi bwa sikolo

Mapokola mwasikiliti sa Kavango ya Wiko nebatamile bashimani baketalizoho ni muchaha walilimo ze 21, kakukulubelwa kuli nebauzwize mikota yelishumi yabupi bwa mbonyi bwa kufepa baituti kwa sikolo sa Halili. Taba yakutuba ndu kamaikuto akuuzwa nekwalulezwi babanyazwa. “Kuakalezwa kuli babakulubelwa nebalobile mulawo kakutamulula waya yene sebelisizwe kukwala lihaulo mokubulukwa libyana, nikukena mwahali ni kuuzwa mikotana yelishumi ya 12.kg yabupi bwa mbonyi bobulukiselizwe kufepa bana basikolo,” nekubulezi mapokola. Teko yateñi nesikapatalazwa.

“Baba akalezwa basilezi kibalilimo ze 15, 16, 17, 17, 18 ni 21. Kaufela nebatamilwe. Babali mwatasa lilimo ze 18 nebalukuluzwi kakufiwa mamela mi nebabeilwe mwapabalelo yabashemi babona,” nekubulezi mapokola. Zeo halili cwalo mwasikiliti sa Zambezi kwa Sangwali, mapokola basweli kubatisisa taba yabusholi, kutuba ndu kamulelo wakubata kuuzwa nikuluwa tobolo yesina liñolo. Taba nekwaluzwi kasamulaho babakulubelwa bababeli ili baana balilimo ze 32 bubeli cwalo, neba taselize sikolo sa Kapani, mi neba shimbile libyana za maticele ni sikolo kakusebelisa tobolo. 

Libyana zeo nekuna ni makompiuta amane, likubo zepeli, foni yafanoka, liheta, malukwe, kaunsu ni pokisi ya macaroni. “Libyana kaufela nelifumanwi mi babakulubelwa kaufela neba tamilwe. Zene sebelisizwe mwa kueza kezo yeo nelifumanwi, mi nekuna ni sifefe, nsando ni litipa,” nekubaleha piho yasipokola. Isali mwa Zambezi taba yeñwi yabusholi nebihilwe kasamulaho masholi nebatubile muyaho wakatengo katolopo ya Katima Mulilo ni kuuzwa kompiuta yateko ya masheleñi alikana N$14 000. Libyana nelisika fumanwa mi hakuna yana tamilwe.


2022-05-30  John Muyamba

Share on social media