New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Basitopa sa 12 habasika eza hande

Basitopa sa 12 habasika eza hande

2022-03-14  Aletta Shikololo

Basitopa sa 12 habasika eza hande

Likwambuyu watuto Anna Nghipondoka naize linepo zabasitopa sa 12 zasilimo sa 2021, zabalituto zanako yakwamukunda lilobehisa pilu. 

Buñata mwalituto zefamayemo alikanelezi neba ezize maswe mwalituto zeñata. 

Sikuwa (English) kakuba puo yabubeli ina ni 57% yabane basika fumana linepo zebaliwa, mi lituto zalipinisi zeswanasina zamasheleñi, lituto zalipisinisi, ni zasifumu 30% yateñi nelisina linepo zebaliwa. 

Mukwa oswana nolemuhilwe hala lituto zamayemo apahami baituti nebasika eza hande.

 Tuto ya Accounting neba ezize maswe mi neli 87% yene basika eza hande. 

Mwalituto zaLipalo ni Geography kaufela nebasika eza hande kufitelela 60%. 

Mwazibahazo yahae viki yefelile yalinepo za21, Nghipondoka naize, “taba ye iswanela kubilaeza kwabatu kaufela mi itokwa swalisano kumbweshafaza linepo.” 

Ñohola baituti ba40 362 nebañozi litatubo kwalibaka ze133 zamañolelo alitatubo. Palo yeo isupeza kukutela fafasi ka1 525. 

Kubane ba iñolise ba16 594 nebasika ñola. 

“Kutomohisa pilu kuli nihane kufilwe puluko kwabaituti banako yakwakumukunda kimuuso, baituti nebasika ñola,” nabulezi. 

Nabulezi hape kuli nazibisizwe kuli buñata habayi kwalituto zapatakapata, ze ezahala mwalikolo, mi hape habakutisi misebezi yebafiwa kabunako, ili yekona kubatusa. 

“Kusupeza kuli baipapati habana buikalabelo, kakusa sebelisa kolo yebafilwe kuli bafeze lituto zabona, niha bafiwa kolo yabubeli,” nabulezi.


2022-03-14  Aletta Shikololo

Share on social media