New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Butata bwa kutokwa lipula bukatatululwa

Butata bwa kutokwa lipula bukatatululwa

2022-02-07  Aron Mushaukwa

Butata bwa kutokwa lipula bukatatululwa

Muzamaisi walilukolo la tuto mwasikiliti sa Zambezi Josty Kawana ubulela kuli butata bwakutokwa lipula kwasikolo sa Muyako buka tatululwa pili kweli ye isika fela kale. 

Taba yakutokwa lipula kwasikolo sa Muyako neile ñuwa kasamulaho maswaniso abana basikolo inge bashimbile lipula akala kuhasana famakepe akuitabisa. Babañwi bakunyaza taba yeo neli katengo kakayemela baituti kaNanso. 

Muzamaisi wakatengo nakile abulela kuli hakubonisi hande kuli banana baishimbela lipula kuzwa kwamahae abona, nikuli babañwi bazamaya misipili yemitelele. 

Naize nihaike bautwisisa kuli likolo lina nikubata nzila yeñwi halili mwabutata, nakupile kuli baeze cwalo kakusakungulela baituiti babañwi kwatuko.

Mwangambolo ni New Era Kawana nasepisize kuli kalulo yakutokwa lipula kwasikolo sa Muyako inze italimiwa kabutokwa. 

“Lusweli kubeleka fataba yeo mi kasepo yaMulimu pili kweli ye isika fela kale lukaswana lutatululu butata bwakutokwa lipula kwaMuyako,” nabulezi. 

Nazwezi pili kutalusa kuli nihaike butata bwakutokwa lipula bubonahala butuna kwasikolo sa Muyako, likolo zeñata litalimani nibutata bobuswana. 

“Likolo lifiwanga masheleñi apabalelo, mi haiba sipula kapa zepeili lilobeha baswanela kunga mwamasheleñi nikupangisa lipula zeo. Isiñisi kulisiya inge liata,” nekubulezi Kawana. 

Kono nazwezi pili kukupa likolo kusebelisa hande lipula, nikubona kuli zelobeha lipangiswa kabubebe.


2022-02-07  Aron Mushaukwa

Share on social media