New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Geingob: ‘Mubaliwe’  

Geingob: ‘Mubaliwe’  

2023-09-18  Maihapa Ndjavera

Geingob: ‘Mubaliwe’  

Mueteleli Hage Geingob ususuelize bayahi banaha Namibia kubapala kalulo yabona mwasilimo sa “Zusuluso”, nikuba nikabelo nikuswalisana mwa mungendenge wa Naha wa 2023 wa Kubala Batu ni Mandu. 

“Kuitenga kwaluna kukatusa mubuso kueza keto sakata, kuaba
lika kaswanelo, nikulelela lusika lwaluna lolusataha hande,” nabulezi kanako yakuhatisa simubuso mungendenge wakubala batu
wasilimo sa 2023.

Mukopano notisize hamoho bazamaisi mwaliofesi zamuuso hala babañwi. Sipalo sesi libelezwi nako yetelele sa bune mwanaha Namibia sika kala la 18 Muimunene kuisa la 3 Njimwana 2023. Mwanako yeo kuka baliwa batu ni kubalulula. Sipalo sesi eziwanga kasamulaho alilimo zelishumi nesi swanela kuezahala kasilimo sa 2021, kono nekubile ni tiyeho bakeñisa butuku bwa Covid-19 nikutokwa masheleñi. 

“Sipalo kikalulo yeñwi yabutokwa yakufumana litaba mi itahisa lika zende nikubakanya sicaba, sifumu ni mubuso. Kacwalo, mwa Namibia, kasipalo sa cwale, luka kona kuziba mayemo asicaba saluna nikuli
limbule liabiwa cwañi,” nekubulezi Geingob.

Mueteleli nabulezi hape kuli
limbule zeñata litokwa nombolo yelukile yasicaba. Kalibaka leo sipalo sikafa buniti bobutokwiwa mwakutahisa milao, kulela ni kamaiso, ili zekabapala kalulotuna mwakutahisa zwelopili mwa milao ka kutahisa sifumu, ni kulumelela muuso kulemuha likalulo zena nikumbweshafazwa, nikutusa kubona kuli hakuna yasialela mwamulaho. Nabulezi hape kuli muuso uitamile kubona kuli sipalo sifumana tuso yelukela. 

Kanako yeswana muzamaisi wakatengo kakabona zasipalo sanaha (NSA) Alex Shimuafeni, napatuluzi kuli kuluta babaka bala
batu nekutisize sinyehelo yamasheleñi alinaka bolule ba N$108, lipeyi
zabona kisinyehelo yelikana
bolule ba N$250, mi kulifa limotikala zefumanwi kwabatu kisinyehelo yamasheleñi alikana bolule
ba N$187.

Sibuabui wakatengo ka NSA Iipumbu Sakaria nanyatezi kuli
sipalo sa unumwaha sika ngiwa kakusebelisa zibo ya cwale. 

Naha Namibia ilemuha butokwa bwa kubala batu kaku yelela nitutengo twa lifasi, mi katengo ka NSA kafilwe musebezi wakubala batu kasamulaho alilimo zelishumi. 

Masheleñi alikana bolule ba N$706 asulezwi sipalo sa unumwahha. 


2023-09-18  Maihapa Ndjavera

Share on social media