New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Geingob ukayo alafwa mwanaha USA

Geingob ukayo alafwa mwanaha USA

2024-01-29  Correspondent

Geingob ukayo alafwa mwanaha USA

Kulatelela patalazo yahae kuli nafumanezwi masole abutuku bwa kensa mwa mubili, ofesi ya Mueteleli wanaha nezibahalize viki yefelile kuli Mueteleli Hage Geingob ukaya kwa likalafo mwanaha USA. Mueteleli Geingob nafundukile Labulalu manzibuana kuliba Los Angeles, California, mi ukayo kuta la 2 Yowa 2024. Likalafo kiza mazazi asupile mi 95% yalikalafo ikato ezahalela mwanaha Namibia. “Taba yabutokwa, likalafo lika shimbululelwa mwanaha Namibia mi Mueteleli Geingob ukanga musipili niba alafi bahae kuli bayo fumana lyano sakata, ili lelikato sebeliswa kualafa bakuli babañwi mwanaha Namibia,” nekubulezi ofesi ya Mueteleli.

Lisinyehelo zamusipili hamoho cwalo ni litifo zalikalafo ni maino halina kulifiwa kimuuso. Ofesi ya Mueteleli ibata kukolwisa bayahi banaha Namibia kuli Mueteleli Geingob uiketile mi uzwelapili ni musebezi wahae wakuba Mueteleli wa Naha. Mwakusaba teñi kwahae kukala la 25 Sope 2024 kuisa la 2 Yowa 2024, Mubakweli Mueteleli Nangolo Mbumba ikaba yena Mueteleli wanaha swalelele. 

Mueteleli Geingob ubata kuitumela kwabayahi banaha ni balikani mwalifasi kaufela kwalitapelo ni manzwi amakete sakata.

Zeo halili cwalo, mubakweli wakopano ya Swapo Netumbo Nandi-Ndaitwah nakolwisize naha kuli Mueteleli Geingob nasusuelize kamaiso kaufela, kuzwelapili kuswalisana, kopano hailakalaleza Geingob makete amande nikufola kapili. “Kaufela ‘luna lu batu mi lwakona kukula. Kacwalo, kitaba ye konahala kubilaela kamakete amueteleli waluna,” nabulezi anze akupa naha kaufela kufa Mueteleli nako kuli atalime zamakete ahae, nikutuhela mabulatwi.


2024-01-29  Correspondent

Share on social media