New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Geingob ushaela swalisano kutisa zwelopili mwa Afilika

Geingob ushaela swalisano kutisa zwelopili mwa Afilika

2023-05-29  Staff Reporter

Geingob ushaela swalisano kutisa zwelopili mwa Afilika

Mubihi wa Mutende

 

Mubusi Hage Geingob, mwamanzwi ahae akutabela lizazi la Afilika, viki yefelile nakupile kozo, swalisano ni Afilika yezwelapili yeswanela kuetelelwa kibayahi ba Afilika. Mueteleli wanaha nahatelezi kuli Lizazi la Afilika kikupuzo yakuikupulisa lika zende ze ezizwe ni ze swanela kumbweshafazwa, mi nasusueza bayahi ba Afilika kuzwelapili kubabaza buñwi, buikumuso, ni milao yabutokwa ye eza Afilika kuba “kota ya bupilo”.

Mwa manzwi ahae ane balezwi kilikwambuyu mwa ofesi yahae, Christine //Hoebes, Mueteleli Hage Geingob nasweli falitaba zakale kuamana lizazi la Afilika, mwaketelelo ya katengo ka AU. Lizazi la Afilika litabelangwa la 25 Kandao silimo ni silimo. Mueteleli Geingob naize kubupiwa kwa katengo ka OAU mwasilimo sa 1963, ili kane kacincize kuba AU neli tulo sakata mwa lifasi la Afilika. 

“Mwasilimo sa 1963, bondataluna bapili nebakopani mwa Ethiopia, Addis Ababa nikutalimana ni ndwatuna kulwanela lifasi la Afilika. Bayahi banaha Namibia bane bahatelezwi mwanako yeo neba yemelwa ki Mueteleli waluna wapili Sam Nujoma. Kalibaka leo Namibia itumela kwakalulo katengo ka OAU neka bapalile mwatukuluho yanaha Namibia,” nabulezi.

Nahatelezi hape fataba yakubona kuli milelo ya Pono 2063: Ya Afilika Yelubata, ingiwe kuba yabutokwa. Nikuli pono yeo ikone kuezahala bayahi ba Afilika bana ni kubeleka hamoho. Hala lilimo zemashumi asilezi zefitile kuzwelela kubupiwa kwa katengo ka AU, Mueteleli Geingob nasweli fa musipili wa Afilika wakubata kuipupa, kutisa swalisano, buiswalo ni buiketo. Nabulezi falifasi la Afilika moli ezelize hande kuhulisa sifumu, kulwanisa matuku, ni kufokola kwalikamaiso za lipolitiki. Nahatelezi butokwa bwa kuli baeteleli ba Afilika bazwelapili kuhulisa kozo ni buiketo.


2023-05-29  Staff Reporter

Share on social media