New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ‘Hakuna ya nilata’ – Kawana

‘Hakuna ya nilata’ – Kawana

2021-03-08  Eveline de Klerk

‘Hakuna ya nilata’ – Kawana

WALVIS BAY – Likwambuyu wa bundui Albert Kawana ubulela kuli wanyaziwa ni kulumbiwa kiba makande ni limembala za sicaba, kamusebezi wahae wakubata kutatulula litaba za liluko la hae. 

Kawana nabulezi manzwi awo kanao ya mukopano wa silimo mwa Swakopmund. 

Likwambuyu unyazizwe hahulu kuzwelela hakena famusebezi, sihulu mwalitaba za kuaba mayambelo kwalikampani zeshelana ni kulyeha kuaba mayambelo kwabakupi babanca. 

“Babulela kuli Kawana ki sikuba. Kawana una ni bulyangelino. Kona zeba bulela. Kono, hanilukeli kulatiwa kibatu kaufela kakuli hanilwaneli mupuzo walifasi kaufela,” nekubulezi Kawana.

“Musebezi waka sina mo ubulelela mutomopuso wanaha, kikubona kuli limbule zaluna lisebeliswa mwanzila yelukela. Kacwalo nisweli kueza musebezi oni ketezwi ki Mueteleli Hage Geingob.” 

Kawana naize babeleki mwa liluko la hae seba bizwa “babeleki ba bulyangelino mwalitapi” bakeñisa taba yezwelapili ya bulyangelino ye ama yanali likwambuyu wa bundui Bernhard Esau. 

“Sebasaba ni kubulela kuli babeleka kwa liluko la bundui. Babañwi mane balapela kuli libizo la liluko licince kuzwa ku la bundui kuba la limbule za liwate,” nekubulezi Kawana. 

Nabulezi hape kuli hakubonisi hande kuli babeleki mwaliofesi zamuuso bangiwa kuli bana ni bulyangelino, ni habasika fumaniwa mulatu ki likhuta za mulao. 

Likwambuyu naize kitaba ye zibahala kuli limbule za liwate libapala kalulo yetuna mwakufukuza bunjebwe, kuhulisa sifumu ni kubapala kalulo yetuna mwakubata kufita kwa pono 2030. 

“Mulelo wo ukona feela kukonahala haiba kuna ni kamaiso sakata mwa mayemo kaufela, ili muuso ni liofesi za kwa mukunda halibeleka hamoho kutahisa zende mwanaha,” nabulezi.


2021-03-08  Eveline de Klerk

Share on social media