New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Katulo ya bukwenuheli ya lyeha

Katulo ya bukwenuheli ya lyeha

2024-04-15  Roland Routh

Katulo ya bukwenuheli ya lyeha

Baana basupile ba ba siyezi mwakunyaziwa kakubata kupuma sikiliti sa Caprivi kwanaha Namibia mwa silimo sa 1999, bana ni kulibelela likweli zeñwi zepeli kuli ba utwe katulo ya bona. Muatuli swalelele mwa Khuta Yepahami ya Windoko Petrus Unengu, Lamubulo nalemusize ba ba nyazwa kuli hasika itukiseza kale kufa katulo, mi uka ifa feela la 29 Sikulu. 

Progress Kenyoka Munuma (62), Shine Samulandela (55), Manuel Manepelo Makendano (69), Diamond Samunzala Salufu (59), Alex Mushakwa (59), Frederick Iaka Ntambilwa (57), ni John Mazila Tembwe (54) batalimana ni milatu ya bukwenuheli, kubulaya, kubata kubulaya, kubata kupuma, kutisa bubangoki mwahala sicaba ni kukenya litobolo isi kamulao.

Ba ba nyazwa nebakile bafumanwa mulatu nikulengwa mwasitokisi mwa lilimo zemwahala 30 ni 32 kinyandi muatuli John Manyara mwasilimo sa 2007. Kono katulo yeo ne beezwi kwa tuko ki Khuta Yetuna kasamulaho bakupa kuli taba italimwe sinca mwa Sikulu 2013, mi muzeko no laezwi kukala sinca fapila muatuli yomunca. Balobapeli ba ba nyazwa bane batamilwe mwahala Sikulu 2002 ni Ñulule 2003, seba inzi mwatolongo lilimo zemashumi amabeli kasilisiñwi, kulibelela muzeko wabona kuli ufele. Yomuñwi wakubona, Hoster Simasiku Ntombo (59), nakile alukululwa ki Khuta Yetuna kakuli naili tamiwa isi kamulao mwanaha Botswana kimapokola. 

Ba ba nyazwa bahanyeza kuli ne ba bile nikabelo mwalikezo zakutaseza mwa Katima Mulilo, kapa kulela ni mutu yomuñwi. Muyemeli wa muuso Laurens Campher nabulelezi muatuli Unengu kuli mubuso ufile bupaki bobutiile kusina kuhakanyeha, kacwalo ba ba nyazwa bana ni kufumaniwa mulatu. Taba yeñwi nahatelezi kuli ba ba nyazwa neba luzize muzeko wakuli Caprivi, Zambezi kacenu haki kalulo yanaha Namibia. Bayemeli ba ba nyazwa Ilse Aggenbach ni Jorge Neves, ne ba ize mubuso no palezwi kunitifaza likakalezo, neba kupile muatuli Unengu kusaba fumana mulatu. Ba ba nyazwa basiala mwatolongo.


2024-04-15  Roland Routh

Share on social media