New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Likolo mwa Zambezi lifumana lisebeliso zakucalisa likota

Likolo mwa Zambezi lifumana lisebeliso zakucalisa likota

2022-06-20  Aron Mushaukwa

Likolo mwa Zambezi lifumana lisebeliso zakucalisa likota

Likolo zelishumi zene ketilwe mwasikiliti sa Zambezi, nelifumani neulo yalisebeliso zamasheleñi alikana N$400 000, kuzwelela katengo kaNilaleg mwamusha wakona wakucala likota. 

Lisebeliso zeo lingelezi cwalo ni matanka alonga mezi alikana 5000-lita, waya yakuyahisa lukwakwa, minshini yehoha mezi, mipila, lifocolo, mahala ni licalano. 

Mwasitatimende sana balezwi kimubakweli wahae Fillemon Kayofa, muzamaisi mwalikolo la silalanda, mishitu ni bupoti Johnson Ndokosho, naize liluko lina ni ciseho yakubona kuli kucaliwa likota zelikana lihekele zelikiti zelishumi silimo ni silimo. 

Kacwalo nalumbile katengo kaNilaleg nibekabeleka nikona mwakubapala kalulo yebona kuli mulelo wo ukone kutalelezwa. 

“Likota ni mishitu libapala kalulotuna mwakufelisa lika zesinya mayemo alihalimu. Kacwalo, kucala likota kikalulo yeñwi yabutokwa yelukona kueza mwakubukeleza lifasi laluna,” nekubulezi Ndokosho. 

Amano amuhela neulo, muzamaisi waliluko la tuto mwasikiliti sa Zambezi Josty Kawana, naize likota kizabutokwa mwabupilo bwamutu, mi kususueza baituti kucala likota kitaba yekabapala kalulotuna mwakubona kuli bautwisisa pupo, tuto, nize silafaza kamaiso. 

“Nzila sakata yakuluta baituti kikutahisa kuli musebezi wabona ube wabutokwa mwalifasi, kakutahisa silalanda teñi zeba eza lilemuhiwa kibatu. Haiba likolo liba ni kabelo mwakulela nikucala likota sina cwale, baituti bakona kulemuha bucaziba bobutokwahala mwamisebezi yewela mwakalulo yeo,” nekubulezi Kawana. 

Likolo zene fumani kwaneulo kizecwale kaMasikili, Liswani III, Malindi, Lusese, Isize, Silumbi, Mavuluma, Mbambazi, Kwena ni Sanjo.


2022-06-20  Aron Mushaukwa

Share on social media