New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Likwena zemashumi amane lika lekiswa

Likwena zemashumi amane lika lekiswa

2023-06-19  John Muyamba

Likwena zemashumi amane lika lekiswa

RUNDU – Kamuleo wakubata kufukuza likomano hala batu ni lihahabe, kwamukulela walinuka mwalikiliti zefumaneha mutuloupa ili Kavango ya Wiko, Upa ni Zambezi, likolo la silalanda lika beya famusika likwena zemashumi amane. Sibuabui walikolo Romeo Muyunda, naize kuzwa silimo sa 2019, likolo lilifile masheleñi alikana bolule bababeli mwalisinyehelo zetisizwe kilikwena. Litifo zeo lingelezi N$575 000 mwalitaba ze 195 zalisinyelo zalimunanu, ni N$140 000 mwalitaba zelishumi kazene mwalikolofalo zabatu, ni masheleñi alikana lule ni licika mwamafu abatu.

Muyunda naize mwalilimo zefelile nombolo yalikwena inanuhule mwanaha Namibia, kabaka la silelezo sakata. “Nihakulicwalo, kalulo yeo itisize kuekezeha kwalitaba zalikomano mwahala batu-lifolofolo, kakuli buñata bwalifolofolo lipila kwanda libaka zapukelezo. Likiliti zefumaneha mutuloupa Kavango ya Wiko, Upa ni Zambezi lizwelapili kukatazwa ki likwena zeswala batu ni limunanu,” nabulezi. “Tekiso ya likwena itekezwi kufukuza litaba zeo. Hape kitaba yelatelela kelezo kuzwelela kwamukopano walitaba zalikomano zabatu ni lifolofolo one ubile teñi,” nabulezi.

Likwena lika lekiswa famusika, teñi bababata kuleka baka kupiwa kuñola mañolo akuli babata kuli leka bukai ni kulumela kwalikolo. Mañolo awo swanela kuyo fita kwalikolo la silalanda pili la 17 Sikulu lisika fita kale. Litaba kabutungi lika hatuswa mwamitende. Muyunda nabuezi hape kuli bababata kuli isa kwande anaha baswanela kuba ni mapampili aswanela. “Kuswala likwena zeo kuka etelelwa kilikolo mi litifo kaufela likazwelela kumuleki,” nabulezi.


2023-06-19  John Muyamba

Share on social media