New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Lituto za zwelopili ya lifasi lifita mwa Zambezi

Lituto za zwelopili ya lifasi lifita mwa Zambezi

2023-06-12  Correspondent

Lituto za zwelopili ya lifasi lifita mwa Zambezi

Marythar Kambinda

 

KATIMA MULILO – Likolo la lizibiso katuso yakatengo ka AU-EU Digital Hub, neli bile ni lituto za mazazi amabeli mwasikiliti sa Zambezi, teñi batu bamashumi akatalizoho nebafumani lituto kuamana ni zwelopili yalifasi lelinca. Mulelo wamukopano wamazazi amabeli neli kulika kuhulisa zwelopili yasebeliso yalipangaliko zenca mwalibaka zamatakanyani. 

Hane abulela kwamukopano, Randel Lants, caziba mwalitaba zakusebelisa lituto zafamihala mwanaha Estonia, naize muleo neli wakufumana batu babana ni lyano yalipangaliko zenca, babaka kona kuluta batu mwalibaka zamatakanyani. “Ili kutoloka kabunolo kuli luluta batu kuli bakone kuluta babañwi,” nabulezi. Mwalizazi labubeli batu kuzwelela mwalibaka zamatakanyani neba lutiwa moba konela kufumana zibo mwalifasi la cwale.

“Balutiwa kusebelisa ni kualaba mañola (e-mail), hamoho cwalo ni kusebelisa intaneti, kamo bakona kusaputelelwa haba sebelisa intateni, nikamo bakona kubakanya litaba zabupaki (CV) habatokwa misebezi.” Nabulezi hape kuli nihaiba mutu alimuñwi haswala ukona kuluta babañwi mwalibaka zamatakanyani. 

Kanako yacwale sikwata sesi lutile batu mwalitolopo zecwale ka Ondangwa mwasikiliti sa Oshana, ni Omaruru mwasikiliti sa Erongo.


2023-06-12  Correspondent

Share on social media