New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mabisiketi akolomozwi abilaeza mapokola

Mabisiketi akolomozwi abilaeza mapokola

2022-06-27  Paheja Siririka

Mabisiketi akolomozwi abilaeza mapokola

Mapokola bafile mamela hala mabisiketi akolomozwi, nikubeya mwateñi matokwani. Mamela itaha kasamulaho muuna walilimo zemashumi amabeli kazetalu natamilwe la 13 Mbuwana unumwaha, kakukulubelwa kuli nafumanwi alekisa mabisiketi amatokwani alikana 103, ateko yelikana N$2 000. “Lino zekola zeo libuhali mi kuca amalalu kapa amañata akona kutisa kukolwa. Mabisiketi apangilwe mwalibupeho zapilu, sikweya, sikwenda, munati wachokolati ni vanilla kulika kuhapa babanca,” nekubulezi sibuabui wasipokola Kauna Shikwambi.

Naekelize kuli nihaike kutata kutalutahanya mabisiketi luli, pilaelo yetuna kikuli ana ni matokwani mwahali, ili sino sesibuhali. “Lipatisiso lizwelapili mwalitolopo kaufela sina hakulumelwa kuli mabisiketi sa fitile mwalitolopo zeñata.” Kutisa cwale mapokola sebatamile babakulubelwa mwa Windoko ni Katima Mulilo, nikuba amuha mabisiketi, ane anyatezwi kuli ana ni matokwani amano tatubiwa mwalabalatoli. Mapokola baelelize sicaba kuambuka mabisiketi awo alekiswa mwamakululu, nikutokomela mikwa yabanana.


2022-06-27  Paheja Siririka

Share on social media