New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mahe musizana yana bulailwe uliba Khuta Yepahami

Mahe musizana yana bulailwe uliba Khuta Yepahami

2023-02-06  Roland Routh

Mahe musizana yana bulailwe uliba Khuta Yepahami

Muzeko wamahe musizana walilimo zelobañwi yana bulailwe ni situpu sahae kucisiwa kibabañwi bababeli, noshimbululezwi kwa Khuta Yepahami kimuatuli yomunyinyani Dawid Mukuyu Labubeli. Yomuhulu wabazekisi bamubuso nalumelezi kuli Rachel Kureva walilimo zemashumi amane atalimane ni mulatu wabubulai, obaleha ni mulao obona zakulwanisa bubangoki mwamandu, kubata kupata bupaki nikusinyasinya situpu. Ukabonahala lapili mwa Khuta Yepahami la 16 Yowa. Muatuli yomunyinyani nalaezi hape kuli Kureva ayo kwalelwa kubao balibelezi kuzekiswa.

Nakile alukululwa yomuhulu wabazekisi hahana kumuzekisa ñohola mwakweli ya Sope, hane atamilwe wahomoho ni Edward Nkata (39) ni Caroline Nkata (38) nikuzekiswa mwa Khuta Yepahami. Nakile atamiwa hape kasamulaho mwana wamushimani walilimo zelishumi kazene wabaNkata, namusupile kuli nabile nikabelo mwalifu la Akundaishe Nalie Chipomho. Natamilwe kwamakalo akweli ya Sope, mi nabonahalile lapili mwakhuta yenyinyani ya Windoko. Balubasi lwa Nkata batalimana hape ni mulatu wakubata kubulaya, kasamulaho akunata mwanabona yanana ni lilimo zelishumi kasilisiñwi.

Banyaziwa hape kamulatu wakuina nako yetelele mwanaha kalikweli zesupile. Kanako yakubonahala lapili mwa Khuta, Caroline, yane aitumelezi mafosisa, nakile apatulula kuli muunahae (Edward) nanatile Chipomho. Naize niyena naliteñi nyandi hane anatwa. Kasamulaho akumunata, muunahae amuhapeleza kulonga situpu mwamungomo wakulatela matakala. Nabulezi hape kuli namuhapelelize kuyoleka parafini nikuto cisa situpu. BaNkata nebakile babonwa bakasha mungomo wakulatela matakala mwakomponi ya Rhino Park, mi paki akile abona kuli nekuna ni butata kakuli neli busihu. Nebabonwi famakamera amwasilalanda.


2023-02-06  Roland Routh

Share on social media