New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / "Mbatata!", Ondekurona mehi  ro zo nganda ra Omana ma itja 

"Mbatata!", Ondekurona mehi  ro zo nganda ra Omana ma itja 

2022-08-19  Kae Matundu-Tjiparuro

"Mbatata!", Ondekurona mehi  ro zo nganda ra Omana ma itja 

™Ami tjiri ovandu imba ami ve ndji tatisa. Tjiri mba tata ovandu imba nu hino kutjiwa kutja o advise (ondunge) ndjiu yandja kovandu, ngahino uso ku kara no mu tima ngahino omupaturuke,∫ Charlotte Uaseinina Kamutindi, wa ririre.

Eye wa ka tjita ape omieze hamboumwe mo Omana nu matja tja munu ombatero ndji ma hepa na ndarire ndinondi tjandje wa heruka mo nganda mo Namibia.  ™Omahi inga omazeu konoo vanga ovandu voye okuya komahi inga,∫ ee rakiza re ku ngamwa mo Namibia ngwa tanda okuyenda kehindo. Wa ririre mu Keetute katjisupi  amatja oviungura ovingi vye mu verisa etambo tjinga aaya omwari na ri twara koouvere wo tjuuru porumwe  tjitji mu purikisa. 

Ukohorora ozondjuwo ozonene ndano no uruwo wazo utano, no ma tuwo wo ma zikiro yetatu me Þunÿu ro vandu hamboumwe eyapa yuva arihe. Akoho a kangura.  Komayovi yevari mo mweze uriri mo zo Ndola za Namibia. Uhakayena no vakwao mberingo mo tjikando uriri mo ngoze. Umwe wawo u Þiza omukurukaze. Warwe ondjuwo peri onÿiÞi no tjehino' viungura ovingi.

Kamutindi matja wa suta omayovi hambondatu ngehino kutjiwa kutja yari oyaye novahona ve ave murandere okakarata konÿera. Eye nai okumahepa oku kotoka ko nganda ape ko zo Ndola za Namibia omayovi o 12. Ihi tjasere okusuta ko vahona ve kutja ve mu yandjere oku kotoka wayenisire no mbatero yo vandu va hengwa mbe kuwa na veitavere kehi ra Kakazona. 

Omweze mbwa zuko tjingetjo otjikutu tja Petrina Uateza Tjiseseta tja ningirire ombatero yo ku mukotora konganda okuza kehi tjingero. Mena ro ungundipare morutu mena ro uvere ka yenene okuungura kutja merisutire. Aahepa otjimariva ape o N$50,000 amaa kuya iho tjo kakarata konÿera. Oma kwiiro inga ya tjitwa i Sandra Kahipuire ngwa ri ama vazewa po: 0813387230.Ingwi erumbu ra Kahipuire ma vazewa po: 0812283493.

O Ministera yOzongaro Pokati Komahi Nomaunguriro Kumwe, Netumbo Nandi-Ndaitwah, wa raisa mOmbongarero yOtjiwaøa omweze mbwa zuko kutja  mo vakazendu avehe kumwe o 31 mbaya kehindo, o 21 vakotoka nu veri kehi yo ma huhuminino. Na yauza kutja omakotokero wawo omerizirira wo mihoko viao oveni.


2022-08-19  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media