New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mubusisi wa Zambezi ufa kelezo hala muunda

Mubusisi wa Zambezi ufa kelezo hala muunda

2021-01-11  Albertina Nakale

Mubusisi wa Zambezi ufa kelezo hala muunda

Nihaike pula itisize katuluho kwa balimi, mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu, ufile mamela kuli muunda ukaswana waitahanela mwasilalanda sa Kabbe ya Mbowela. Mwaha ni mwaha litabula hali kongela, nuka ya Lyambai isulula mezi kuzwelela kwa mbala apahami mwanaha Zambia. Mwangambolo ni New Era Sampofu nanitifalize kuli sikiliti si amuhezi pula yende. Kono naize mikwakwa yeñwi mwasilalanda sa Kabbe ya Mbowela isinyehile, mi limotikala halifiti. Naize mikwakwa yesinyehile kolisafiti limotikala kiyeliba Nankutwe ni Muzii. “Luitekezi kuitahanela kwa muunda unumwaha. Kacwalo lueleza balimi balikomu kuitukiseza kututisa likomu zabona kuli isa kwalibaka zelumbile, isi kulibelela kuli mayemo atepelele,” nafile mamela. 

Buñata bwa libaka zanaha li amuhezi pula yende mwaliviki zefelile, mi buñata bwa balimi bakalile kupazaula masimu abona. “Lu amuhezi pula yende kukala mwakweli ya Njimwana. Balimi bakalile kulima masimu abona. Lueleza balimi kusebelisa pula yende kutahisa lico. Luitutile hahulu kanako yabutuku bwa korona kuli luswanela kubona kuli batu kaufela bana ni lico. Lusike lwa libelela lico za kufiwa,” nekubulezi Sampofu. Kamaiso ya sikiliti sa Zambezi isweli kutalimela mayemo akunanuha kwa nuka ya Lyambai. “Luitukiselize hala matente ni lituso zeñwi, kutusa likolo haiba muunda inge uata,” nabulezi. 

Bakeñisa muunda omutuna obanga teñi mwasikiliti sa Zambezi, buñata bwa likolo mwa silalanda sa Kabbe, ili sesi bunolo kutibiswa kimuunda zakwalelwanga. Kanako yacwale hakuzibahali hande kaba mayemo abaka cwañi mwaliviki zesikai zetaha, pili likolo lisika kwalula kale. Likolo zeñwi lifumaneha hahulu mwangala ya muunda ili zecwale ka Schuckmannsburg, Namiyundu, Nankuntwe, Muzii, Mpukano, Masikili, Ilivinzi, Lisikili, Imukusi, Mbalasinte, Nsundwa ni Nfoma. Hañata muunda usiya baituti ni maticele mwa masunda, kakuli bana ni kusila milapo yetungile ka mikolo, ili kubeye bupilo bwa bona mwakozi, ili mwa twaniso ni likwena ni linoha zetaha ni muunda.


2021-01-11  Albertina Nakale

Share on social media