New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mubuso ubata koto yebukiti kumubulai kasando

Mubuso ubata koto yebukiti kumubulai kasando

2023-03-06  Roland Routh

Mubuso ubata koto yebukiti kumubulai kasando

Muzekisi wamubuso Ian Malumani ubata kuli khuta ilenge muyahi watolopo ya Windoko lilimo ze 37 kakunata ni kubulaya mufumahali hae kasituhu ni sando. 

Inock Mazila Nalisa walilimo ze 33, nafumanwi mulatu fataba iliñwi yabubulai, yebaleha ni mulao obona zakulwanisa bubangoki mwamabasi, ni mulatu wakubata kupata bupaki. 

Kukulubelwa kuli kasamulaho akutaba mufumahali wahae, naizo yumba silemano sana sebelisize kumutaba. Bazekisi bamubuso ba akaleza kuli nabulaile mufumahali wahae Petra Njakwabo Munikonzo yanana ni lilimo zemashumi amalalu, kakumutaba ni kumunata kasando kwalikoshi kasamulaho akukanana.

Mufumahali wahae nashwile onafo. Kezo ne ezahezi kwandu yalubasi mwakomponi ya Okahandja Park la 31 Yenda 2020. 

Malumani nabulezi fapila Muatuli mwa Khuta Yepahami Christi Liebenberg kuli pulao neli yesituhu, mi siezi halukelwi kufiwa sishemo. 

“Butuku bobutisizwe kisiezi kwalubasi kibobutuna, mi habana kubulibala mwabupilo bwa bona. Kacwalo lilimo ze 35 zakubulaya ni zepeli zakupata bupaki zamulukela.” 

Tjingali Kaurivi yayemela Nalisa naize nyandi nafilikanyisize siezi kuli mane naomelezi mi hahupuli ni kezo yakubulaya. 

Naize wainyaza nihaike khuta nehanile kupo yahae yakuli naomelezi. Nakupile khuta kumufa lilimo zemashumi amabeli zakubulaya ni zepeli zakupata bupaki nikuli lizamaelele hamoho.

Muatuli Liebenberg ukafa katulo yahae la 12 Lungu. Mubuso ubulela kuli Nalisa ni nyandi nebakile bakanana busihu. Kiha mutaba hañatañata ni tipa kapa silemano sesi shengile mi amunata hañatañata kwatoho ni famubuli kasando, kutisa lifu lahae. Kasamulaho ‘apesa situpu sahae kubo. Mapokola neba bihile kuli kasamulaho akezo yeo Nalisa abaleha. Kasamulaho amazazi amabeli ayo ipiha kwasiteshini sa mapokola sa Wanaheda. Nihaike nasika fa bupaki, nakile abulela kuli na omelezi mi hahupuli zene ezahezi kasamulaho mufumahali wahae amunata lubaka.


2023-03-06  Roland Routh

Share on social media