New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mupato kiwa butokwa mwakulwanisa HIV

Mupato kiwa butokwa mwakulwanisa HIV

2020-11-30  John Muyamba

Mupato kiwa butokwa mwakulwanisa HIV

RUNDU – Likwambuyu wa Makete Dr Kalumbi Shangula, ubulela kuli mupato wabaana oezwa kwasipatela kusina kapelezo (VMMC), kikalulo yabutokwa mwanaha Namibia mwa twaniso ya kakokwani ka HIV, mi ususuelize baana kuya kwamupato, kuli bafukuze kukona kufumana kakokwani ka HIV. Likwambuyu wa makete nabulezi manzwi awo kanako ya kukwalula sipatelanyana sa VMMC sesi nca mwa Rundu. Sipatelanyana sa VMMC nesi lifezwi ki katengo ka Pepfar, kasinyehelo yamasheleñi alikana lule. Likwambuyu wa makete ubulela kuli lipatisiso libonisa kuli mupato wa baana ufukuza kukona kufumana kakokwani ka HIV ka 60%. 

“Ki kalibaka leo mupato wa baana haili kalulo ya mulelo wa kusileleza kuyambula kakokwani ka HIV,” nabulezi. Kutaleleza kuya kwamupato wa baana kusina kapelezo kwa Rundu neku lyehisizwe ki kutokwa sibaka ni maipato. Butata bo ne butisa kuli baana basike kuya kwa mupato ili taba yene hapelelize liluko la makete kukupa tuso kwa tutengo totuñwi totubona za zwelopili. Sipatelanyana sa mupato si sebeza hamoho ni sipatelanyana sa makete ili taba yebisa musebezi bunolo. “Kacwalo ni mema baana mwasikiliti se ni kwande kusebelisa sipatelanyana se,” nekubulezi Shangala. Sipatelanyana sa mupato sifumaneha bukaufi ni munyako wa sipatela sa sesituna sa Rundu.


2020-11-30  John Muyamba

Tags: Khomas
Share on social media