New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Museco wa Kongola kiwabutokwa – Shilelo

Museco wa Kongola kiwabutokwa – Shilelo

2024-02-05  Correspondent

Museco wa Kongola kiwabutokwa – Shilelo

Marythar Kambinda

 

Katima Mulilo – Muzamaisi wasipokola mwasikiliti sa Zambezi Andreas Shilelo, ubulela kuli museco oezahala kwa Kongola kiwakubona feela kuli hakuna yafita ni libyana zesika lumelelwa. Na alabela kwalipilaelo famakepe akuikambota teñi sicaba si akaleza kuli mapokola batukufazanga bazamayi, sihulu babanga misipili ka mambasi banze bababuza makadi abuizibahazo, ni kuseca libyana zabona.

“Kuna ni maikuto ashelashelana kwa bazamayi baluna habafita fa museco wa Kongola. Ba akaleza kuli batukufazwanga mwanzila yesituhu ki mapokola, kakuli habazibi kuli mikotana yabona itatubelwañi,” nekubulezi Shilelo. “Halulati kubulaya misika yaluna kakulumelela libyana zehanisizwe kapa zakukopisa kufita, hamoho cwalo ni lipisinisi zeloba mulao. Kikalibaka leo halubukeleza batu baluna balipisinisi.

Shilelo hape naize miseco ieziwa kalikute, mi kamita kukupiwa muña libyana kuli kuseciwe. “Haiba bahana kuli libyana zabona liseciwe lunga muhato kufitela luikolwisisa kuli silelezo iba teñi,” natalusize.  Naize Zambezi ifumaneha fasikonkwani, kakuipa miseto ni linaha zene, nikufa nzila yebunolo kwalinaha zeñwi za Afilika. “Kamukwa ocwalo, buñata bwa bapoti baluna bazwelela mwalinaha zeo, mi babañwi bataha ni libyana zesika lumelelwa mwanaha ye.”

Museco ueziwa kubukeleza sicaba ni bazamai. Muzamaisi wasipokola nakupile swalisano ya sicaba ni pilutelele kwabazamayi kakuli bakeñisa kutokwa babeleki babañata, fokuñwi bazamayi balyeha famuseco. “Lulika katata kuli lufe silelezo kwa batu baluna ili kuli lusike lwalumelela libyana zehanisizwe kukena mwanaha yaluna,” nabulezi hape.


2024-02-05  Correspondent

Share on social media