New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muuna ubulaya nyazi ni kuiponda

Muuna ubulaya nyazi ni kuiponda

2022-06-06  Aron Mushaukwa

Muuna ubulaya nyazi ni kuiponda

KATIMA MULILO – Muuna walilimo zemashumi aketalizho kasilisiñwi (51) nangile lieto la libima zefitelela sikiti kuzwa tolopo ya Gobabis mwasikiliti sa Omahele, kuliba Katima Mulilo mwasikiliti sa Zambezi, kuyo kunupa nyazi yahae nikuzwelapili kuikunupa yena muñi. Piho yasipokola ibulela kuli Fidelus Herold Auchaba nailo fita mwa Katima Mulilo Labubeli kakasasa kanako ya 05h00. 

Bubeli nebali mwalibato lene litezi mifilifili. 

Piho ibulela hape kull kanako ya 22h30 lizazi leli swana, Auchab naezize kezo yesituhu yakubulaya nyazi wahae walilimo zemashumi amalalu kazepeli (32) Lizette Hobes, kakumukunupa halishumi kaliliñwi, kakusebelisa tobolo yafanoka yamufuta waCZ, pili asika zwelapili kuikunupa. 

Litupu zabona nelifumanwi likiyezwi mwamuzuzu mwapisinisi yefumaneha mwatolopo. 

Bahabo nebazibisizwe mi lipatisiso zamapokola lizwelapili.


2022-06-06  Aron Mushaukwa

Share on social media