New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muuna walipisinisi wamuChina wauzwezwa

Muuna walipisinisi wamuChina wauzwezwa

2022-08-15  Loide Jason

Muuna walipisinisi wamuChina wauzwezwa

Mapokola mwasikiliti sa Khomas basweli kubata babakulubelwa basilezi, baba akalezwa kuli neba uzwelize muuna walipisinisi yasimuluha mwanaha China, masheleñi asika patalazwa ni libyana zateko yelikana lule ni licika (N$1.4 million), Labulalu musihali. Yomuhulu wasipokola mwasikiliti sa Khomas Ismael Basson naize taba yabusholi nelwaluzwi Labulalu, la 10 Muyana kanako ya 10h00 mwalikululu la Riethaan, mwa Hockland Park, kasamulaho babakulubelwa nebasupile mubilaeli tobolo nikumu uzweza libyana zahae. Babakulubelwa basilezi nebatile kwandu yamubilaeli, batoswala malonda, baliza mulangu wafamunyako, yomuñwi akwalula sikwalo kunga malaputopu amalalu, mafoni afanoka amane, ni pokisi yebuluka zetepilwe ya CCTV. 

Basson nabulezi hape kuli masheleñi ane ailo zuswa kwapanka kuli ayo lekiswa lisebeliso zakuyahisa nasika patalazwa kale, kono mubilaeli nahupula US$10 000 ni N$24 000.  Sun Gong ubihiwa kuli usweli kuyaha kwandu yahe, mi nabulelezi mapokola kuli nabulukile masheleñi kwandu kulekisa lisebeliso haiba inge lifela. Sibuabui wasipokola mwasikiliti sa Khomas Silas Shipandeni naelelize baana balipisinisi kutokomela, kasamulaho kezo yeñwi yabusholi nebehilwe Labulalu leliswana kwakampani ya MHM Logistics mwasibaka sa Brakwater kanako ya 19h55. 

Shipandeni naize baana bane basikazibwa nebakeni mwandu isi kamulao, nikuyo supa muuna walipisinisi yasimuluha mwanaha China tobolo. “Baba akalezwa neba beile siezwa yasimuluha mwanaha China mawenge, sebakala kumunata kuli abafe masheleñi. Kihabanga mafoni abalwa ni masheleñi pili basika balaleha,” natolokile. Mafoni afanoka supile ni masheleñi alikana N$5 000 neli uzwizwe mi halisika fumaneha kale. Siezwa muuna walipisinisi yasimuluha mwanaha China walilimo zemashumi aketalizoho kazeketalizoho (55) Qiao Amin, nailo alafwa kwasipatela sa mubuso sa Katutura. Lipatisiso mwalikezo zepeli lizwelapili. 


2022-08-15  Loide Jason

Share on social media