New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muuso usula N$121m ya linanga

Muuso usula N$121m ya linanga

2023-04-24  Edward Mumbuu

Muuso usula N$121m ya linanga

Linanga halinze li atumela, katengo ka makwambuyu kafile taelo kwa ofesi ya Ngambela wanaha, kuekeza tiululo ya linanga kamasheleñi alina bolule ba N$121 kwasikiliti sa Kunene, ni likalulo zeñwi za Erongo ni Omusati. 

Zeo neli zibahalizwe ki likwambuyu wa likolo la lizibiso Peya Mushelenga viki yefelile. Mungendenge uka mata kuzwa Lungu kuya Kandao 2024. 

Hala zeñwi katengo ka makwambuyu neka laezi likolo la zakwanda’ naha kukupa kalabo kwanaha Botswana yakukutisa bayahi banaha Namibia.

Likwambuyu wa mabasi Albert Kawana, likwambuyu wa mubu Calle Schlettwein ni likwambuyu wakulikanelela kwabaana ni basali Doreen Sioka baka etelela kalulo yeo.

Babakakuta baka amuhelwa kamuseto wa Dobe ni tibelelo ya Gam. Likolo hape la kulikanelela kwabaana ni basali, kufelisa bubotana ni pabalelo ya sicaba neli laezwi kubona kuli babaka kutiswa bafiwa lituwelo mwalikweli zetalu, kukala lizazi le bakena mwanaha. 

Likolo leli swana hape neli laezwi kuekeza tuwelo ya sicaba sesi kungulezwi kwatuko. Muuso ubeezi kwatuko masheleñi alikana bolule ba mwanda kufa lico kwasicaba sesi kungulezwi kwatuko babalikana 29 000 unumwaha. 

Kanako yacwale basupali babalikana 199 649 bafumana mali abusupali ili N$1400 kakweli. Lituwelo hape neli filwe kwabanana babashebile babalikana 357 036. Likolo la njimo neli laezwi hape kuhulisa twaniso ya matuku kwa miseto, sihulu Linzie, ni butuku bwa taku ni
mulomo.


2023-04-24  Edward Mumbuu

Share on social media