New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mwanana wabitelelwa hanaya kwasikolo

Mwanana wabitelelwa hanaya kwasikolo

2024-01-22  Festus Hamalwa

Mwanana wabitelelwa hanaya kwasikolo

Mwanana walilimo zelishumi kasilisiñwi ubihiwa kuli nabitelezwi kimuuna yasazibwi hane ali mwanzila kuliba kwasikolo Labubeli mwa Ondangwa. Sibuabui wasipokola Thomas Aiyambo naize mwanana yali mwasitopa sabusilela, nafita mwanzila mwafitanga haswaliwa nikubitelelwa kimuuna yasa zibi. Aiyambo nabilaezi mi naelelize bashemi kuno sindeketa banababona kwasikolo kapa kubona kuli baya ni babañwi, kuli basike bakena mwakozi. Hakuna yatamilwe kutisa cwale. 

Cwalecwale muzamaisi yomuhulu walikolo la tuto Sanet Steenkamp nakupile bashemi kubona kuli banana basilelezwa habaya nihabakuta kuzwa kwasikolo. Nabulela kulatelela mwanana walilimo zelobañwi yana latehile hana zamaya kukuta kwahae kuyozwa kwasikolo Lamubulo. Naisizwe kwasiteshini sa mapokola, mi nafumani bashemi bahae.

 Mwapiho yeñwi mwasikiliti sa Oshana musali walilimo zelishumi kazelobañwi nabilezwi kwandu kwapila. Yakulubelwa walilimo zemashumi amabeli, natubile nikukena mwandu. Aswala siezwa amutama kwamazoho ni kwamautu, nikumukwala kwamulomo ni meeto. Mapokola neba ize yakulubelwa na uzwize foni yafanoka nikupwaca zeñwi zalibyana zahae. Natamilwe, mi nalibelezwi kubonahala mwakuta Labutanu. Zeo halili cwalo mwasikiliti sa Oshikoto musizana walilimo zelishumi kazeketalizoho nabitelezwi kindatahe. Kezo yeo ibihiwa kuli ne ezahezi Yenda ñohola. Kukulubelwa kuli nalobezi mumbeta ulimuñwi ni ndatahe hamu bitelela.


2024-01-22  Festus Hamalwa

Share on social media